Vesmír je plný podivuhodností. Příkladně tyto galaxie jsou náhodně orientovány tak, že vytvářejí pomyslnou číslici „10“. Desítku najdeme v souhvězdí Velryby, a to ve vzdálenosti 400 000 000 sv. let od Země.

Tuto soustavu galaxií, známou pod označením Arp 147 či IC 298, objevil 29. prosince 1893 francouzský astronom Stéphane Javelle. Snímek pořídil v říjnu 2008 Hubble Space Telescope.

Galaxie vlevo, představující „1“ na tomto snímku, je relativně neporušená působením vedle se nacházejícího úchvatného prstence zářících hvězd. Nachází se v poloze, kdy je k Zemi téměř natočena „bokem“.

TIP:   Na vrcholku hory

Galaxie vpravo, která představuje „0“ v této dvojici, vypadá jako modře zářící prstenec (o průměru asi 30 000 světelných let), který je tvořen převážně z nově vzniklých, extrémně jasných hmotných hvězd.

Když se srazí galaxie, tak prochází jedna druhou a jejich jednotlivé hvězdy zřídkakdy přijdou do kontaktu. Mraky mezihvězdného plynu a prachu začnou kondenzovat a vyvolávají tak vlnu vznikání hvězd, která se pohybuje z místa dopadu jako vlny po povrchu rybníku.

Prachový načervenalý chomáč v levé dolní části modrého prstence pravděpodobně představuje původní jádro galaxie, které bylo zasaženo gravitací cizí galaxie.

Zdroj: wikipedia.org, astrovm.cz, astro.cz, foto: M Livio et al. (STScI), ESA, NASA