Srpek Venuše

Na obrázku vidíme srpek Měsíce vycházející nad tichou Residencií na observatoři ESO Paranal. Vedle Měsíce je na nebi vidět Venuše jako jitřenka. V pozadí stojí skupina dalekohledů ESO, nyní po nočním pozorování v klidu.

Podobně jako Měsíc jeví Venuše fáze, ačkoli na tomto snímku je příliš malá, aby to bylo vidět. Vidíme ji jako disk – úplněk – když je v pohledu pro nás za Sluncem: ze Země je pozorovatelná celá osvícená část povrchu Venuše.

TIP:   Na Plutu existuje podpovrchový oceán, který měl ale již dávno zamrznout. Proč se tak nestalo?

Srpek se objevuje, když je Venuše v té části své oběžné dráhy, která leží mezi Sluncem a Zemí. V takovém případě vidíme stále méně a méně z osvětlené části.

Jak Venuše pokračuje podél své dráhy kolem Slunce, srpek ubývá, až je z něho nakonec  jenom tenoučký plátek osvětlený Sluncem.

Pak Venuše dosáhne konjunkce, zmizí naším zrakům a vzápětí se znovu objeví jako tenký, ale tentokrát přibývající srpek, a tak se celý cyklus fází opakuje.

Zdroj: ESO, foto: R. Wesson/ESO