VIDEO: První snímky meteorologické družice GOES-16

19. listopadu 2016 byl na oběžnou dráhu Země vypuštěn meteorologický satelit NASA a NOAA s označením GOES-R, dnes GOES-16. Už 15. ledna 2017 pořídil tento satelit první sérii snímků. Jsou fascinující, a to nejen z meteorologického hlediska. Podívejte se tedy na krátké video, které pro Vás Envéčko připravilo.

Pojďme si o GOES-16 říci něco podrobnějšího. Tento meteorologický satelit snímá naší planetu z výšky 35 888 kilometrů prostřednictvím revolučního přístroje Advanced Baseline Imager (ABI). Je to nejdůležitější přístroj na této družici, základní snímkovač, který pořizuje snímky na 16-ti optických kanálech (ve viditelném a infračerveném pásmu).

TIP:   První letošní start evropské rakety Ariane 5

V podstatě jde o mechanický skener, který snímkuje v pásech od západu k východu navazujících na sebe od severu k jihu. Je používán především ke sledování struktury a vývoji oblačnosti. Kromě toho umí dobře pozorovat sněhovou a ledovcovou pokrývku, stav vegetace a například aerosoly v ovzduší (sopečný popel, kouř, pouštní písek).

Základní snímač ABI pracuje v různých módech a intervalech (přístroj ABI):
1) Full Disk: Celou zemskou polokouli z daného poledníku v intervalu 15 minut s prostorovým rozlišením 0,5 až 2 km
2) Continental US: Stabilní výseč – obdélník 5000 (ve směru V-Z) x 3000 (ve směru S-J) km nad oblastí USA v intervalu 5 minut s prostorovým rozlišením 0,5 až 2 km.
3) Mesoscale: Vybrané území o velikosti 1000 x 1000 km v intervalech po 30 sekundách s prostorovým rozlišením 0,5 až 2 km

Další přístrojové vybavení GOES-16

GLM (Geostacionary Lighting Mapper): novinka družic nové generace, kamera, která zaznamenává v pásmu 777,4 nm bleskovou aktivitu. Díky tomuto přístroji můžeme zjišťovat počet blesků a intenzitu blesků, což je důležité pro studium elektrického pole Země. GLM bude i jakousi nadstavbou pro pozorování konvektivních bouří.

EXIS (Extréme Ultraviolet Sensor / X-Ray Sensor Irradiance Sensors): přístroj na monitorování extrémního (též hlubokého) UV záření pod 300 nm v intervalu 33 sekund. Toto UV záření se podílí na chemických procesech ionosféry, zejména jejích nejsvrchnějších částí. Kromě toho monitoruje rentgenové paprsky ze Slunce v intervalu 2 sekund.

MAG (Magnetometr): přístroj sledující geomagnetické pole Země a magnetosféru vesmírného prostoru a zejména Slunce. Intervaly jsou po 20 ms.

SEIS (Space Environment In-Situ Suite): Skupinka tří senzorů monitorujících elektrické částice:
1) EHIS (Energetic Heavy Ion Sensor) senzor sledující energeticky těžké částice,
2) MPS (Magnetospheric Particle Sensors) senzory sledující elektrony a protony v magnetosféře s nízkou nebo střední až vysokou energií,
3) SGPS (Solar and Galactic Proton Sensor) senzor měřící protonové částice ze Slunce a z vesmíru

SUVI (Solar Ultraviolet Imager) monitor solární aktivity snímkuje sluneční kotouč třikrát za sekundu

Dalším úkolem družice je předávání a sběr dat a také předávání tísňových signálů ze špatně dostupných míst do záchranných center.

Zdroj: NASA, INFOMET/ČHMÚ, foto: NASA/NOAA. Doporučený odkaz: NOAA’s GOES-16 Satellite Sends First Images to Earth