Sonda Dawn nalezla klíčové ingredience pro život na trpasličí planetě Ceres

Na severní polokouli trpasličí planety Ceres, konkrétně v oblasti kráteru Ernutet, detekovala sonda Dawn rozsáhlou skvrnu organických sloučenin. Vyplývá to z tiskové zprávy Southwest Research Institute zveřejněné ve čtvrtek 16. února 2017.

Organické látky nalezené na trpasličí planetce Ceres podle odborníků z největší pravděpodobností pochází přímo z nitra trpasličí planety. Potvrzují to získaná data ze sondy Dawn. Vědci zároveň nepokládají za pravděpodobné, že by se organické látky na povrch trpasličí planety dostaly impaktní činností.

“Tento objev lokálně vysoké koncentrace organických látek je velice zajímavý a bude mít rozsáhlé důsledky pro astrobiologickou komunitu,” řekl Dr. Simone Marchi, vedoucí vědecký pracovník SwRI a spoluautor studie.

“Už víme, že na Cereře nalezneme jíly bohaté na čpavek, vodní led, uhličitany, soli (hexahydrát síranu hořečnatého), a teď – organický materiál. Sonda Dawn nám poskytuje důkazy, že Ceres obsahuje klíčové ingredience pro život,” dodal Marchi.

TIP:   Gum 26: Zde se rodí hvězdy

Sonda Dawn pravděpodobně detekovala alifatické sloučeniny, tedy nearomatické organické sloučeniny, které jsou tvořeny atomy uhlíku propojenými do větvených nebo nevětvených řetězců. Nejjednodušší alifatickou sloučeninou je metan. Alifatické sloučeniny mohou ale kromě uhlíku obsahovat také vodík, kyslík, dusík, síru, halogeny a další prvky.

Ceres vykazuje jasné známky všudypřítomné hydrotermální činnosti. Vysoké koncentrace organických látek tak mohou být důsledkem právě těchto vnitřních procesů.

Trpasličí planeta Ceres se objevem organických materiálu stala z hlediska prebiotické chemie velmi zajímavým místem a proto bude nutné další studium, které nepochybně pomůže vědcům najít odpovědi na otázky původu, vývoje a distribuce organických látek v celé Sluneční soustavě.

Zdroj: skyandtelescope.com, swri.org, cs.wikipedia.org, foto: ASA / JPL-Caltech / UCLA / ASI / INAF / MPS / DLR / IDA. Doporučený odkaz: SwRI scientist studies geology of Ceres to understand origin of organics, Localized aliphatic organic material on the surface of Ceres