Tato hloubková expozice ukazuje, co všechno je pohrouženo v rozsáhlé oblasti plynových mračen ve velkém komplexu molekulárního mračna v Orionu, od tmavých mlhovin po hvězdokupy.

Tři nejjasnější hvězdy zcela vlevo jsou opravdu ty tři slavné hvězdy, které tvoří pás Orionu. Hned pod Alnitakem, hvězdou, která je v pásu nejníže, je mlhovina Plamen, ve které září excitovaný vodík a je ponořená ve filamentech tmavého hnědého prachu.

Nedaleko hvězdy Alnitak směrem doprava se nachází mlhovina Koňská hlava, tmavý zářez v hustém prachu, který je snad nejlépe rozpoznatelným tvarem mlhoviny na obloze.

TIP:   IC 1613: Čistý a upravený soused

Vpravo nahoře leží M42 (viz video níže), Mlhovina v Orionu, energetický kotel bouřlivého plynu, který je vidět i pouhým okem, kde se rodí nové otevřené hvězdokupy.

Vlevo bezprostředně od M42 je výrazná modravá reflekční mlhovina, která se někdy nazývá Běžec, s modrými, jasnými hvězdami.

Tento překrásný snímek je digitálně spojenou kompozicí snímků pořízených během několika nocí a pokrývá oblast měřící asi 75 světelných let s objekty vzdálenými zhruba 1 500 světelných let.

Zdroj: astro.cz, foto: Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors), video: NÁŠ VESMÍR