Tento snímek, pořízený pomocí interferometru ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) v Chile, ukazuje prach uvnitř protohvězdokupy NGC 6334I.

Astronomové, kteří studovali tento oblak s tvorbou hvězd v mlhovině NGC 6334 (Kočičí pracka) pomocí ALMy a také interferometru SMA (Submillimeter Array) na Havaji, viděli, že se tu odehrálo něco dramatického, co během krátké doby úplně změnilo hvězdnou školku.

TIP:   Hvězdný svit v Canis Major

Ví se, že mladé hvězdy vznikají v protohvězdokupách z kousků plynu, které se staly tak husté, že se vlivem vlastní gravitace začaly smršťovat (kolabovat). Časem se kolem těchto protohvězd vytvoří plynoprachové disky, které dodávají materiál na jejich povrch a tak jim pomáhají růst.

Nový obrázek z ALMy ukazuje hmotnou protohvězdu, usazenou hluboko uvnitř prachem zaplněné protohvězdokupy, která zrovna prožívá období neobyčejného růstu. To bylo nejspíš způsobeno pádem obzvláště velkého množství plynu na povrch protohvězdy.

Tento nový materiál způsobil, že protohvězda září téměř stokrát jasněji než předtím. Objev této fáze růstového spurtu podporuje teorii, že mladé hvězdy mohou procházet podobnými etapami vývoje, které mění jejich okolí.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); C. Brogan, B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)