Sylvia je jednou z největších planetek, obíhajících ve vzdálenosti 3,5 AU od Slunce v hlavním pásu asteroidů mezi drahami Marsu a Jupiteru. Na základě analýzy elementů její dráhy byla zařazena do rodiny asteroidů Cybele. Sylvia je mimořádná tím, že je první planetkou, u které byly zjištěny dva měsíce.

Sylvia, předběžné označení A909 GA, katalogové číslo 87, byla objevena Normanem R. Pogsonem na observatoři v Madrasu (Indie) v roce 1866. Sám objevitel ji pojmenoval podle jména matky Romula a Rema, která se jmenovala Rhea Silvia.

Kolem Sylvie obíhají dva měsíce, pojmenované Romulus a Remus, podle synů již zmíněné Rhei Silvie. První měsíc, Romulus, byl objeven Keckovým dalekohledem II na hoře Mauna Kea na Havajských ostrovech v roce 2001 na snímcích pořízených 18. února; objev byl ohlášen 23. února téhož roku.

Druhý měsíc, Remus, byl nalezen na snímku pořízeném dalekohledem Yepun komplexu VLT na Evropské jižní observatoři na Cerro Paranal v Chile 9. srpna 2004. Objev byl ale ohlášen až o rok později, 10. srpna 2005, protože se vyhodnocení pořízené série snímků zdrželo.

Vnitřní měsíc Remus obíhá Sylvii ve vzdálenosti asi 710 kilometrů jednou za 33 hodin, zatímco vnější měsíc Romulus obíhá 1360 kilometrů daleko za 87,6 hodin. Měsíčky Remus a Romulus mají 7 a 18 kilometrů.

TIP:   Babak A. Tafreshi: Přehlídka oblohy nad Paranalem

Astronomové předpokládají, že oba měsíce vznikly při srážce Sylvie s jiným tělesem a že není v budoucnosti vyloučen objev dalších měsíčků této planetky.

Sylvia patří mezi planetky s velmi nízkým albedem (0.04), což by se mohlo vysvětlovat tím, že je tvořena původním, málo přetvořeným materiálem. Objev průvodců planetky umožnil stanovit značně přesně její hmotnost a protože je znám z měření i její průměr (286 km), je možno se značnou spolehlivostí spočítat i její hustotu, která činí 1,1 až 1,3 g na centimetr krychlový.

Protože vzhledem k nízkému albedu je možno téměř jistě vyloučit alternativu, že je tvořena převážně ledem, zdá se, že její těleso je velice porézní a že obsahuje až 60 % prázdného prostoru. Spektrálně byla klasifikována do třídy P, resp. C0 resp. X.

Planetka také patří k tělesům velmi rychle se otáčejícím kolem své osy, přibližně jednou za 5,18 hodiny, z čehož vyplývá obvodová rychlost na jejím rovníku kolem 160 km/h.

Sylvia je se svým doprovodem první známou trojitou planetkovou soustavou, ale předpokládá se, že trojité soustavy jsou docela běžným výsledkem srážek planetek o nízké hustotě, vlastně hromad kamení, které jsou volně vázanými troskami.

Zdroj: cs.wikipedia.org, astro.cz, foto: ESO