Pro přistání roveru mise ExoMars 2020 byla vybrána dvě místa, která měla v dávné historii velké množství vody, a to Oxia Planum a Mawrth Vallis.

Přistávací elipsa je dlouhá 120 km a široká 19 km a zásadním požadavkem bylo, aby neobsahovala prvky ohrožující přistání, např. velké balvany, strmé svahy nebo plochy pokryté sypkými hmotami.

TIP:   Akademie věd ČR spouští hlasování o názvu „české exoplanety“

Oblast Oxia Planum byla navržena už v roce 2015, Mawrth Vallis (ležící několik set km od Oxia Planum) byla doporučena nyní. Konečný výběr bude proveden v roce 2020.

Zdroj: novinkykosmonautiky.blogspot.com, foto: ESA/ATG medialab, NASA/JPL-Caltech/Arizona State University; analysis: IRSPS/TAS-I, ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO. Doporučený odkaz: Final two ExoMars landing sites chosen