Jarní úklid v mladém hvězdném systému

Tento obrázek ukazuje prašný disk kolem mladé osamocené hvězdy HD 169142. ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) zobrazila disk s vysokým rozlišením tak, že měřila jemné signály pocházející z milimetrových prachových zrneček, které disk tvoří. Výrazné prstence jsou tlusté pásy prachu oddělené mezerami.

Bystré oči soustavy ALMA, které jsou optimalizovány pro studium chladného plynu a prachu v systémech, jako je HD 169142, prostudovaly strukturu mnoha mladých hvězdných systémů s podobnými mezerami.

Byly vymyšleny různé teorie, jak je vysvětlit – např. turbulence způsobená magnetorotační nestabilitou či spojování prachových zrnek – ale nejpravděpodobnější vysvětlení je, že tyto výrazné mezery jsou vytvořeny obrovskými protoplanetami.

TIP:   Astronomové budou pátrat po mimozemských civilizacích detekcí laserových signálů

Když vzniká (něco jako) sluneční soustava, plyn a prach se spojují do planet. Tyto planety pak efektivně pročistí své dráhy, zbaví je plynu a prachu a naženou zbývající materiál do dobře definovaných pásů.

Výrazné mezery na obrázku jsou konzistentní s přítomností několika protoplanet, což je zjištění, které souhlasí s dalšími optickými a infračervenými pozorováními tohoto systému.

Pozorování podobných prachových protoplanetárních disků pomocí dalekohledu ALMA pomáhá vědcům studovat první kroky ve tvorbě planet a odhalit evoluční stezky těchto mladých systémů.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ Fedele et al.