Některé astronomické objekty mají zajímavé názvy, jež jsou většinou inspirovány mytologií nebo i vlastním vzhledem objektu. Jmenujme např. souhvězdí Orion (lovec, syn Poseidóna – boha moří), galaxie Sombrero, mlhovina Koňská hlava, ale nesmíme opomenout ani naší galaxii, kterou jsme pojmenovali Mléčná dráha.

Drtivá většina objektů má však poněkud méně poetické pojmenovaní. Jejich “inventární” označení vychází z pořadí v daném katalogu. Asi nejznámějším katalogem je NGC (New General Catalogue).

Ten byl vydán již v roce 1888 Johnem Louisem Emilem Dreyerem na objednávku od Královské astronomické společnosti. Obsahuje 7840 objektů a kromě původního Dreyerova popisu jsou k mnoha objektům doplněny fotografie, údaje o hvězdné velikosti, rudém posuvu, rychlosti vzdalování od Slunce, poloměru, rektascenzi a deklinaci.

TIP:   Babak A. Tafreshi: Přehlídka oblohy nad Paranalem

Dalším katalogem, přesněji databází, je LEDA (Lyon-Meudon Extragalactic Database). Tato databáze, začala vznikat již v roce 1983 na Lyon Observatory a slouží především profesionálům. Mezi veřejností není příliš známá. Databáze LEDA obsahovala z počátku asi 100 000 objektů, přičemž každý objekt je popsán na základě asi šedesáti parametrů. Dnes se již databáze jmenuje HYPERLEDA a obsahuje asi 3 000 000 objektů, z čehož 1 500 000 jsou galaxie.

Na titulní obrázku, který pořídil Hubble Space Telescope, vidíme zástupce obou popsaných katalogů (databází). Ten velký objekt je galaxie NGC 4424 v souhvězdí Panny, objektem mnohem menším jest galaxie Leda 213994.

Mimochodem, Lyon-Meudon Extragalactic Database měla mít původně zkratku “LMED”, ale i v tomto případě zvítězila mytologie. Leda je dcera aitolského krále Thestia, syna boha války Area. Toto označení databáze se odborníkům nakonec zalíbilo.

Zdroj: NASA, astronomia.zcu.cz, wikipedia.org, ESA, foto: ESA/Hubble/NASA