Velká rudá skvrna na Jupiteru je ohromná bouře, která po staletí víří rychlostmi převyšujícími 600 km za hodinu. Do ní by se vešlo několik Zemí. Ale teď má rivala: astronomové objevili, že Jupiter má druhou velkou skvrnu, tentokrát chladnou.

V polárních oblastech planety objevili astronomové pomocí přístroje CRIRES na dalekohledu ESO VLT a také pomocí jiných zařízení tmavou skvrnu v horní atmosféře Jupiteru (na obrázku vlevo pod polární září). Je asi o 200 °C chladnější než její okolí.

TIP:   Záhada okolí pólů planety Mars objasněna

Tento zajímavý jev – příhodně nazvaný “velká chladná skvrna” – je velikostně podobná velké rudé skvrně. Má asi 24 000 km napříč a 12 000 km na výšku. Ale data pořízená během patnácti let ukazují, že velká chladná skvrna je mnohem nestálejší než její téměř neměnná společnice. V rámci dnů a týdnů se výrazně mění její tvar a velikost, ale nikdy nemizí a vždy zůstává na přibližně stejném místě.

O velké chladné skvrně se předpokládá, že je způsobena silnou polární září planety, která přenáší energii do atmosféry v podobě tepla proudícího kolem Jupiteru. Tím vytváří chladnější oblast v horní atmosféře, což je tím pádem první povětrnostní systém či jev způsobený polární září, který byl kdy pozorován.

Zdroj: ESO, foto: ESO/T. Stallard