Astronomové objevili ledovou exoplanetu o hmotnosti Země

Astronomové objevili novou exoplanetu o hmotnosti Země, která obíhá kolem své mateřské hvězdy v podobné vzdálenosti jako Země kolem Slunce.

Výše uvedeným odstavcem ovšem podobnost s naší Sluneční soustavou definitivně končí. Nově objevená exoplaneta totiž bude pro život (jak jej známe) příliš chladná, ba přímo ledově nehostinná. Mateřská hvězda, je-li to ještě vůbec hvězda, totiž generuje jen velice málo životadárné energie.

Není bez zajímavosti, že tato exoplaneta je dosud nejméně hmotným planetárním objektem, který kdy byl objeven metodou gravitačního čočkování. Efekt gravitační čočky je důsledkem obecné teorie relativity, kdy dochází k ohybu trajektorie elektromagnetického vlnění v důsledku gravitačního pole. Planeta procházející před hvězdou se v podstatě chová jako „spojná čočka“.

TIP:   Fosfor je jedním ze základních kamenů života. Jak se ale dostal na ranou Zemi?

Nově objevená a potvrzená exoplaneta se jmenuje OGLE-2016-BLG-1195Lb. Nachází se v galaktické výduti ve vzdálenosti asi 13 000 sv. let od nás.

Za objevem exoplanety stojí polský projekt Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE), který využívá zmíněného principu gravitační čočky, Korea Microlensing Telescope Network (KMTNet), soustava teleskopů v Austrálii, Chile a Jižní Africe, kterou provozuje Korea Astronomy and Space Science Institute a také Spitzerův vesmírný dalekohled, což je vesmírná observatoř určená k pozorování objektů v infračerveném oboru světla.

Jak už bylo zmíněno, OGLE-2016-BLG-1195Lb obíhá kolem hvězdy tak slabé, že je na místě otázka, zda se ještě vůbec jedná o hvězdu. Existuje domněnka, že by se mohlo jednat o hnědého trpaslíka, jehož hmotnost je příliš nízká na to, aby v jeho nitru teplota a tlak vystoupily natolik, že by se v něm zažehly trvalé termonukleární reakce.

Taktéž je možné, že mateřskou hvězdou může být mimořádně chladný červený trpaslík. Hvězda ještě chladnější, než Trappist-1, u které nedávno astronomové oznámili objev hned sedmi exoplanet. Jedno jasné, OGLE-2016-BLG-1195Lb nemůže mít na povrchu vodu v tekutém stavu. Povrchová teplota exoplanety bude při uvedené vzdálenosti od hvězdy extrémně nízká.

Aby mohla být na této exoplanetě voda v tekutém stavu, tak by musela kolem své hvězdy obíhat v mnohem menší vzdálenosti, než obíhá Merkur kolem Slunce. Tak tomu ovšem není, musíme se tedy smířit s myšlenkou, že na tuto planetu se stěhovat určitě nebudeme.

Zdroj: exoplanets.nasa.gov, wikipedia.org, nasa.gov, foto: NASA / JPL-Caltech. Doporučené odkazy: ‘Iceball’ planet mass of Earth discovered by Elizabeth Landau, NASA Jet Propulsion Laboratory. An Earth-mass Planet in a 1-AU Orbit around an Ultracool Dwarf.