Na Jupiterově měsíci Io najdeme zdaleka největší lávové jezero Sluneční soustavy. Má průměr 202 km a plochu 22.500 km2. Je tedy o něco větší než Středočeský a Jihočeský kraj dohromady.

Podle severského boha nese jméno Loki Patera. Jeho povrch občas zatuhne. Přibližně třikrát do měsíce se na něm objeví vlna, kterou nejspíš vytváří příval nové lávy, neboť v prakticky neexistující atmosféře nedují větry tak silné, aby rozpohybovaly povrch tak viskózní kapaliny.

TIP:   Do českého kosmického inkubátoru ESA BIC vstoupily první dvě firmy z Brna

Jezero vidíme na obrázku (viz níže) spolu s vyznačenými teplotami a zeměpisnými (spíše iopisnými) souřadnicemi. Čísla označují nejchladnější (1, 2) a nejteplejší (3) oblasti. Nultý poledník na Io protíná rovník v bodě, který je na přivrácené straně nejblíže planetě Jupiter.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: NASA/JPL /University of Arizona, Katherine de Kleer/University of California in Berkeley