Hvězdná miminka pojídají vesmírné hamburgry

Možná, že tento zvláštní obrázek vypadá jako sbírka barevných skvrnek, ale jedná se ve skutečnosti o snímek nově zrozené hvězdy s vysokým rozlišením.

Hvězda se jménem HH 212, pouhých 1300 světelných let v mlhovině v Orionu, je velmi mladá. Průměrná doba existence obdobné hvězdy s malou hmotností je 100 miliard let, ale tato hvězda je stará pouhých 40 000 let – ve hvězdném měřítku pouhé miminko.

TIP:   Co na obloze oko nevidí? Třeba "supervítr" v galaxii NGC 4666

V nitru rozlehlých molekulárních mračen, v oblastech tvorby hvězd, probíhá nepřetržitý boj: gravitace vs. tlak plynu a prachu. Když zvítězí gravitace, přinutí plyn a prach zkolabovat do horkého hustého jádra, které se v nějaké fázi zapálí a vytvoří protohvězdu. Zbývající plyn a prach vytvoří rotující disk kolem vzniklé hvězdy a v mnoha hvězdných systémech se z nich časem zformují planety.

Pozorovat takové velmi mladé protohvězdné disky bylo velmi těžké – protože jsou poměrné malé – ale s vynikajícím rozlišením radioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) je možné studovat jemné detaily tvorby hvězd a planet.

Bližší pohled na HH 212 odhaluje výrazný tmavší, chladnější prachový pás, který se táhne přes disk, směstnaný mezi dvěma jasnějšími oblastmi, které jsou ohřáté protohvězdou. Výsledek připomíná kosmický “hamburger”. Je to poprvé, co astronomové napozorovali takový prachový pás v nejranějších fázích tvorby hvězd. Proto může být toto pozorování důležité z hlediska tvorby planetárních systémů.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ Lee et al.