Fomalhaut je jedna z nejjasnějších hvězd na obloze. Leží velmi blízko – asi 25 světelných let – a je to nejjasnější hvězda v souhvězdí Jižní ryby (Piscis Austrinus). Obrázek z radioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ukazuje Fomalhaut (uprostřed) obklopený prstencem prachových částic. Je to poprvé, co byla taková situace zachycena s tak vysokým rozlišením a citlivostí v oblasti milimetrových vln.

Disk Fomalhautu obsahuje směs kosmického prachu a plynu z komet v systému Fomalhautu (exokomety), které se uvolnily při jejich srážkách. Toto turbulentní prostředí připomíná rané období vývoje naší vlastní Sluneční soustavy, které se říká pozdní velké bombardování, a které se událo před asi čtyřmi miliardami let.

TIP:   Čína představila rover pro průzkum odvrácené strany Měsíce

V té době bylo velké množství kamenných objektů vrženo do vnitřní Sluneční soustavy a srazilo se s mladými terestrickými planetami – včetně Země – kde vytvořilo množství impaktních kráterů, z nichž mnohé zůstávají dodnes viditelné na povrchu planet, např. Marsu či Merkuru.

O Fomalhautu se ví, že je obklopen několika prachovými disky. Ten na obrázku z ALMy je nejvzdálenější. Prstenec je od hvězdy vzdálen asi 20 miliard kilometrů a široký asi 2 miliardy. Takto úzký excentrický disk může být vytvořen pouze gravitačním působením planet v systému, podobně jako Jupiter gravitačně ovlivňuje náš pás asteroidů.

Exoplaneta Fomalhaut b

V roce 2008 Hubbleův kosmický dalekohled (NASA/ESA) objevil známou exoplanetu Fomalhaut b, která obíhá v tomto prstenci, ale na úvodním snímku z ALMy viditelná není. Nic nám ale nebrání, abychom se s touto exoplanetou trochu blíže seznámili a podívali se na ní alespoň prostřednictvím ilustrace (viz níže).

Fomalhaut b je potvrzená, přímo pozorovaná exoplaneta, obíhající již zmíněnou hvězdu hlavní posloupnosti typu A Fomalhaut. Objev objektu byl oznámen v roce 2008, potvrzen byl roku 2012 díky snímkům z kamery ACS na Hubbleově vesmírném dalekohledu.

Podle výpočtů zveřejněných v lednu 2013 má protáhlou eliptickou oběžnou dráhu s velkou poloosou asi 177 AU, přičemž jeden oběh kolem hvězdy trvá 1700 let.

Periastron (nejbližší bod) se nachází ve vzdálenosti 7,4 miliardy kilometrů (~50 AU), apoastron (nejvzdálenějí bod) je vzdálen přibližně 44 miliard kilometrů (~300 AU). V květnu 2013 byl objekt od své hvězdy vzdálen 110 AU.

Zdroj: ESO, cs.wikipedia.org, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregor, ESA, NASA, and L. Calcada (ESO for STScI). Doporučený odkaz: ALMA Eyes Icy Ring around Young Planetary System