Riziková těžba hydrátů metanu

Japonsko testuje u poloostrova Šíma na východním pobřeží těžbu metanu z jeho hydrátu. Pozadu nezůstává ani Čína, je zde ale riziko ohrožení prostředí.

Metan hydrát je krystalická adiční sloučenina metanu a vody, přičemž molekuly plynu jsou uzavřeny uvnitř krystalové mřížky vody. Nepoutá je chemická vazba, nýbrž van der Waalsovy síly. Stabilní je pouze za nízkých teplot a vysokých tlaků.

Dříve se předpokládalo, že se krystalická voda nachází na hranici Sluneční soustavy, kde jsou nízké teploty. Metan hydrát byl však objeven i pod sedimenty na dně moří Země.

TIP:   Babak A. Tafreshi: Přehlídka oblohy nad Paranalem

Předpokládá se, že metan hydrát vzniká uvolňováním metanu ze zemského jádra, který stoupá zlomy v zemské kůře a v místech, kde se smísí s chladnou vodou moře je uzavřen do krystalů.

Podle některých odhadů se ve formě hydrátů na mořském dně nachází mnohem více metanu než ve známých klasických ložiscích zemního plynu. Na druhou stranu je zde nemalé riziko ohrožení prostředí, protože výrazně přispívají ke zpevnění dna, jehož jsou součástí prakticky po celé Zeměkouli.

Pozadu nezůstává ani Čína, která tytéž aktivity spustila v Jihočínském moři. Důsledky těžby většího rozsahu nemůžeme odhadnout. Hydrát metanu je za normálních podmínek tak nestabilní sloučenina, že ho lze zapálit ještě ve zmrzlé podobě, viz titulní obrázek.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., cs.wikipedia.org, foto: USGS, User:G43