Na Mezinárodní kosmické stanici proběhly experimenty s regenerací ploštěnců (kmen Platyhelminthes), konkrétně druhu Dugesia japonica. Výsledky experimentů byly překvapivé.

Po amputaci hlav a ocasních částí pobývaly střední části ploštěnců v kosmu po dobu pěti týdnů. Během této doby dorostly do původní podoby. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního. Nicméně v porovnání s kontrolní skupinou na Zemi jevili vesmírní ploštěnci řadu odlišností.

TIP:   Dramatický zrod nové hvězdy

Lišili se např. jejich střevní bakterie, ale i reakce na světlo. V beztíží dorostlí ploštěnci nebyl tak světloplaší. Velkým překvapením ale byly dvě hlavy, které narostly jednomu z kosmických ploštěnců. Na každém konci těla se objevila jedna.

Na Zemi k tomu dochází velmi, velmi zřídka nebo pod vlivem praziquantelu, léku proti parazitickým červům. Je zajímavé, že dvouhlavost si uchoval tento tvor i po návratu na Zem. Po opětovné amputaci hlav znovu obě narostly na původních místech.

Zdá se, že regenerace je složitý proces citlivě uzpůsobený pozemským podmínkám. Nezastupitelnou roli v něm zřejmě hrají i gravitace či silné magnetické pole, které chemicko-biologické procesy standardně neovlivňují.

Zdroj: akademon.cz, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Junji Morokuma / Tufts University
Doporučený odkaz: Space-traveling flatworms help scientists enhance understanding of regenerative health