V současné době je na Sluncem osvícené severní polokouli Titanu léto. Díky tomu můžeme pozorovat metanová oblaka plující oblohou nad uhlovodíkovými jezery a moři, která jsou ponejvíce seskupena v oblasti severního pólu.

Tento působivý snímek pořídila sonda Cassini 9. června 2017 širokoúhlou kamerou za použití spektrálního filtru, který propouští infračervené světlo s vlnovou délkou 938 nm. Sonda se v okamžiku pořizování tohoto snímku nacházela ve vzdálenost 507 000 km od Titanu.

Mraky na Titanu jsou tvořeny, jak už víte, metanem, ale také ethanem, jakož i dalšími jednoduchými organickými sloučeninami. Mraky jsou rozptýlené a různorodé a “narušují” jinak celistvý opar. Podle nálezů sondy Huygens zřejmě z atmosféry na povrch pravidelně prší kapalný metan a další organické látky.

TIP:   Český astrofotograf Jan Veleba zachytil téměř neviditelné krásy vesmíru

Vědci se domnívají, že atmosféra Titanu se podobá prvotní atmosféře Země s jediným rozdílem, a to je chybějící vodní pára. Přesto by zde jednou mohl vzniknout život.

Přibližně za pět miliard let, až se Slunce stane červeným obrem, by teplota na povrchu mohla stoupnout natolik, že by teoreticky mohla umožnit výskyt kapalné vody.

Pod vlivem snížení množství ultrafialového záření ze Slunce by mohl opadnout uhlovodíkový opar a skleníkový efekt způsobený metanem by mohl hrát mnohem větší roli.

V těchto podmínkách by se mohl uchytit život, který by mohl přežít i stovky milionů let, což byla dostatečná doba pro usazení života na Zemi. Přítomnost amoniaku by však proces vzniku života na Titanu mohla zpomalit.

Zdroj: NASA, cs.wikipedia.org
Foto: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute