Matka asteroidů nenalezena

Oblast mezi Marsem a Jupiterem překypuje kamennými minisvěty, které se nazývají asteroidy. Předpokládá se, že pocházejí z jednoho mateřského tělesa – a jedním z možných původců je asteroid 6 Hebe (na obrázku).

Podle odhadů obsahuje pás asteroidů miliony malých kamenných těles a mezi 1,1 a 1,9 milionů větších těles s průměrem okolo jednoho kilometru. Malé úlomky těchto těles často padají na Zemi jako meteority.

Je zajímavé, že 34 % všech meteoritů nalezených na Zemi patří k jednomu typu: H-chondritům. Předpokládá se, že pocházejí z jednoho mateřského tělesa – a jedním z možných původců je asteroid 6 Hebe .

TIP:   Jak vznikl náš Měsíc? Astronomové nabízí novou teorii

6 Hebe má průměr asi 186 kilometrů a jmenuje se po řecké bohyni mládí. Číslo 6 oznamuje, že byla objevena jako šestý asteroid. Snímky na obrázku byly pořízeny během studia tohoto miniaturního světa pomocí přístroje SPHERE na dalekohledu VLT (ESO) za účelem testování hypotézy, že 6 Hebe je zdrojem H-chondritů.

Astronomové modelovali otáčení a 3D tvar 6 Hebe podle pozorování a použili svůj 3D model, aby určili objem největší prohlubně na asteroidu, což je pravděpodobně impaktní kráter (tj. kráter vzniklý dopadem nějakého tělesa), který mohl vytvořit mnoho dceřinných meteoritů.

Zdá se ale, že objem prohlubně je asi tak pětkrát menší než celkový objem blízkých rodin asteroidů, které jsou tvořeny H-chondrity, což naznačuje, že tyto asteroidální rodiny nejspíš nemají původ na Hebe.

Zdroj: ESO
Foto: ESO/M. Marsset
Doporučený odkaz: 3D shape of asteroid (6) Hebe from VLT/SPHERE imaging: Implications for the origin of ordinary H chondrites