Betelgeuse na obrázku z radioteleskopu ALMA

Oranžová skvrna zobrazuje blízkou hvězdu Betelgeuse, jak ji vidí ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Je to poprvé, co ALMA pozorovala povrch hvězdy, a tento první pokus vyústil v nejpodrobnější dostupný obrázek Betelgeuse.

Betelgeuse je jedna z největších známých hvězd, má poloměr asi 1400x větší než Slunce (měřeno v oblasti milimetrového kontinua). Leží ve vzdálenosti asi 600 světelných let v souhvězdí Orion. Je to hmotná hvězda, což znamená, že velmi jasně září a má krátkou předpokládanou dobu existence.

V současnosti má Betelgeuse stáří asi osm milionů let, je ve fázi rudého veleobra a je na cestě k tomu stát se supernovou. Až se to stane, exploze bude viditelná ze Země, dokonce i během dne.

TIP:   Astronomové budou pátrat po mimozemských civilizacích detekcí laserových signálů

Hvězda byla pozorována na mnoha jiných vlnových délkách, obzvláště v optické, infračervené a ultrafialové oblasti spektra. Za pomoci dalekohledu VLT (Very Large Telescope, ESO) objevili astronomové ohromnou plynnou “kapku”, skoro tak velikou jako Sluneční soustava.

Astronomové také našli velikou bublinu na povrchu Betelgeuse. Tyto struktury nám pomáhají objasnit, jak se hvězda zbavuje plynu a prachu (což dělá velmi rychle, viz zprávy eso0927 a eso1121). Na submillimetrových vlnových délkách (obrázek) pozoruje ALMA horký plyn v dolní chromosféře Betelgeuse.

Lokální zvýšení teploty vysvětluje, proč hvězda na obrázku není symetrická. Z vědeckého hlediska jsou měření z radioteleskopu ALMA důležitá pro pochopení rozsáhlých atmosfér horkých hvězd.

Na obrázku níže se může podívat, jak velká je hvězda ve srovnání se Sluneční soustavou. Betelgeuse by pohltila všechy čtyři terestrické planety – Merkur, Venuši, Zemi a Mars – a dokonce i plynného obra Jupitera. Až Saturn by zůstal vně hvězdy.

Zdroj: ESO
Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella
Doporučený odkaz: The inhomogeneous sub-millimeter atmosphere of Betelgeuse