Jak vznikají galaxie jako je naše Mléčná dráha? Odpověď musíme hledat prostřednictvím počítačové simulace, neboť náš vesmír se pohybuje příliš pomalu, než aby se dal vývoj galaxie během lidského života vypozorovat.

Na videu (viz níže) vyznačuje zelená barva (většinou) vodík, modře zazáří mladé hvězdy, červenou barvu mají v této simulaci hvězdy postaršího věku. Vpravo dole běží čas v miliardách let od velkého třesku. Všudypřítomná temná hmota zde hraje také svou roli, ale není samozřejmě vidět.

TIP:   Gum 26: Zde se rodí hvězdy

Na začátku simulace plyn v okolí padá dovnitř a akumuluje se v oblastech s poměrně vysokou gravitací. Brzy začínají vznikat četné proto-galaxie, rotují a začínají se slučovat.

Po asi 4 miliardách let vzniká dobře definované centrum, které dominuje oblasti o rozměru asi 100 000 světelných let a začíná vypadat jako moderní galaktický disk.

Za několik dalších miliard let ovšem tato časná galaxie koliduje s jinou, přičemž všechny proudy plynu z takových srážek prší dolů za tohoto podivného a fascinujícího kosmického tance.

Když simulace dosahuje poloviny věku vesmíru, tak se vyvíjí jediný velký disk. V současnosti velké mraky plynu, některé z nich reprezentují malé satelitní galaxie, padají dovnitř, jsou absorbovány rotující galaxií, a video tak končí.

Pro naši Galaxii Mléčnou dráhu ovšem velké srážky možná neskončily, nedávné důkazy naznačují, že se náš velký spirální disk v několika příštích miliardách let srazí a splyne s o něco větším spirálním diskem galaxie v Andromedě.

Zdroj: astro.cz
Foto: NASA/JPL, R. Hurt
Video: Fabio Governato et al. (U. Washington), N-Body Shop, NASA Advanced Supercomputing, finální úprava NÁŠ VESMÍR