K velmi zajímavým závěrům dospěla Tara Djokic, studentka PhD z University of New South Wales Sydney, během tříletého výzkumu zkamenělých stromatolitů v lokalitě Pilbara v Západní Austrálii.

Stromatolity jsou vápenaté bochníkovité vrstevnaté usazeniny biogenního původu. Vznikaly působením sinic a bakterií před miliardami let v mělkých slaných mořích chudých na kyslík nejspíš po celé tehdejší Zemi.

TIP:   Fosfor je jedním ze základních kamenů života. Jak se ale dostal na ranou Zemi?

Nejstarší fosilie nacházíme právě v oblasti Pilbara. Dosahují věku až 3,7 miliardy let a jde o nejstarší dochované projevy pozemského života. Např. v australské Shark Bay přežily až do dnešní doby (viz titulní foto).

Fosilie stromatolitů, které zkoumala Tara Djokic, ovšem nevznikly v mělkém moři, nýbrž v prostředí termálních pramenů na suché zemi. Svědčí o tom složení a struktura usazených hornin v okolí. To by ale znamenalo, že život se na pevné zemi objevil mnohem dříve, než před dosud akceptovanými 580 miliony let.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr. Ondřej Dvořák, CSc., foto: Paul Harrison. Doporučený odkaz: Did life begin on land rather than in the sea?