Halo pro NGC 6164

Tuto krásnou emisní mlhovinu NGC 6164 vytvořila vzácná, žhavá a zářivá hvězda typu O, asi 40 krát hmotnější než Slunce. Ve středu tohoto kosmického mračna je vidět hvězda stará zhruba 3 až 4 milióny let. Za další 3 až 4 milióny let tato hmotná hvězda skončí svůj život výbuchem supernovy.

Mlhovina měří kolem 4 světelných let a vykazuje bipolární symetrii. To ji co do vzhledu činí podobnou se známějšími planetárními mlhovinami, plynnými obálkami kolem umírajících Slunci podobných hvězd.

TIP:   Fosfor je jedním ze základních kamenů života. Jak se ale dostal na ranou Zemi?

Podobně jako mnoho planetárních mlhovin, tak i NGC 6164 má rozsáhlé slabé halo, které je vidět na hloubkovém teleskopickém snímku této oblasti. Materiál z halo se rozpíná do okolního mezihvězdného media a nejspíše pochází z dřívější aktivní fáze této hvězdy typu O.

Tento nádherný kus oblohy je kompozitním obrazem rozsáhlých úzkopásmových dat, která zvýrazňují v červené barvě zářící atomární vodík a v modré zářící kyslík a s širokopásmovými daty z okolního hvězdného pole. NGC 6164 je asi 4200 světelných let daleko v pravoúhlém jižním souhvězdí Pravítka (Norma).

Zdroj: astro.cz, foto: Martin Pugh & Rick Stevenson