Galileovy měsíce jsou 4 největší a nejjasnější z celkem 67 Jupiterových měsíců. Mají jména inspirovaná postavami řecké mytologie: Io, Europa, Ganymed a Callisto. Jsou to vůbec první nebeská tělesa objevená dalekohledem.

Galileo Galilei (1564-1642) měsíce poprvé pozoroval 7. ledna 1610, ovšem zpočátku se domníval, že se jedná o hvězdy. Po čase ale zjistil, že nejde o hvězdy, nýbrž o tělesa obíhající kolem Jupitera. Svůj objev publikoval v pojednání Sidereus Nuncius („Hvězdný posel“).

Tento objev měl pro astronomii veliký význam, protože prokázal, že existují nebeská tělesa, která neobíhají kolem Země, a zároveň znamenal velkou podporu pro uznání heliocentrické nauky.

TIP:   Odhalené tajemství nejvzdálenějšího studovaného tělesa Sluneční soustavy

Galilei původně nazval tyto měsíce Cosimovy hvězdy (Cosmica Sidera) dle jména svého mecenáše a ochránce, toskánského velkovévody Cosima II. (1609–1621), ale na vévodovo přání je posléze pojmenoval obecněji Medicejské hvězdy (Sidera Medicea), na počest všech čtyř tehdy žijících bratrů z rodu Medicejských: Cosima, Francesca, Carla a Lorenza.

Tyto „Medicejské hvězdy“ pak Galilei označoval římskými číslicemi I–IV (Jupiter I/Io, Jupiter II/Europa, Jupiter III/Ganymed, Jupiter IV/Callisto). Toto označení se užívalo do konce 19. století, kdy začaly být objevovány další měsíce Jupiteru a dosavadní číslování postupně vedlo ke zmatkům. Proto bylo přijato pojmenování nám dnes známé, které vymyslel Johannes Kepler.

Pro zajímavost: V roce 1614 publikoval nové pojmenování těchto čtyř měsíců planety Jupiter Simon Marius ve své práci Mundus Iovialis („Jupiterovský svět“). V této práci Marius ale také prohlásil, že objevil tyto měsíce dříve než Galileo, údajně již v listopadu 1609.

Na základě tohoto prohlášení se pochopitelně rozpoutal spor s Galileem, který Maria obvinil nejen ze lži, ale také z toho, že okopíroval jeho práci a tedy, že jeho Mundus Iovialis je pouhým plagiátem. Mimochodem, Simon Marius také prohlašoval, že je objevitelem galaxie Andromeda, ta však byla známa již středověkým arabským astronomům.

Zdroj: wikipedia.org, foto: NASA / JPL-Caltech / DLR / German Aerospace Center / University of Arizona