Deset kosmických sond zaregistrovalo průlet materiálu ze sluneční erupce (CME – Coronal Mass Ejection) Sluneční soustavou.

Naše Slunce je velice aktivní. Neustále do svého okolí vyvrhuje proud částic, kterému říkáme sluneční vítr, jehož průměrná rychlost se pohybuje kolem 400 km/s.

Občas ale Slunce “zazlobí” a při mohutném výbuchu vyvrhne větší množství materiálu, kterému říkáme CME (Coronal Mass Ejection), tedy koronální výtrysk hmoty. CME často nastávají po slunečních erupcích, ale mohou se objevit také samostatně.

Představme si CME jako obrovské bubliny, složené z miliard tun plazmatu z koróny, držené pomocí magnetických indukčních čar. Po rekonexi magnetických indukčních čar dochází k odmrštění bubliny CME směrem od Slunce rychlostí 1 500 až 8 000 km/s.

TIP:   Fosfor je jedním ze základních kamenů života. Jak se ale dostal na ranou Zemi?

Plazma již není stlačováno magnetickým polem, a proto se rozpíná na oblak široký desítky milionů kilometrů. Postupující CME strhává pomalejší sluneční vítr a vytváří rázovou vlnu, které může zvýšit energii částic v bublině až do oblasti ultrafialového záření.

K jednomu takovému silnému výtrysku koronální hmoty došlo 14. října 2014 po erupci M1.1 (18:37 UT). Nyní Evropská agentura zveřejnila analýzu získaných dat.

CME odlétal od Slunce rychlostí přibližně 1000 km/s, u Marsu byla rychlost 647 km/s a v oblasti Saturnu 450 až 500 km/s. Událost detekovaly aparatury Proba-2, SOHO, Stereo-A a Solar Dynamics Observatory.

Jednoznačná detekce rázové vlny byla provedena třemi sondami na oběžné dráze kolem Marsu (Mars Express, Maven a Mars Odyssey), jakož i na povrchu Marsu (Curiosity), dále pak sondou Rosetta u komety 67P/Churjumov-Gerasimenko, sondou New Horizons (která se tou dobou blížila k Plutu) a CME zaznamenala také sonda Voyager-2.

Zdroj: NASA, ESA, novinkykosmonautiky.blogspot.com, solarham.com, hvezdy.astro.cz, foto: SOHO/LASCO-C2, video: ESA. Doporučený odkaz: Interplanetary coronal mass ejection observed at STEREO-A, Mars, comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, Saturn, and New Horizons en route to Pluto: Comparison of its Forbush decreases at 1.4, 3.1, and 9.9 AU