Vznešenou mozaikou, která ve vysoko letícím souhvězdí Labutě (Cygnus) pokrývá pole 12×12 stupňů, plynou kosmická mračna z plynu a prachu.

Obraz je kombinací široko a úzkopásmových obrazových dat v Hubblově paletě a záchytným bodem na něm je hvězda Deneb, jasný horký nadobr pod středem u levého okraje. Alfa hvězda Labuti Deneb je vrcholem asterismu Severní kříž a zde je vidět vedle temné prázdnoty známé jako Severní uhelný pytel.

TIP:   Babak A. Tafreshi: Přehlídka oblohy nad Paranalem

Pod Denebem lze rozeznat mlhoviny Severní Amerika a Pelikán (NGC 7000 a IC 5070). Poblíž středu pole hned nad jasnými křídly mlhoviny Motýl je další nadobr Sadr (gama Cygni). Pokud budeme pokračovat nahoru a doprava, narazíme na kompaktnější Srpkovou mlhovinu a nakonec u vrcholu obrázku na mlhovinu Tulipán.

Většina z těchto komplexních mlhovin se nachází ve vzdálenosti asi 2000 světelných let. Spolu se Sluncem se nacházejí v Orionovu spirálním ramenu naší Galaxie Mléčná dráha.

Zdroj: astro.cz, foto: Image Data – Bob Caton, Al Howard, Eric Zbinden, Rogelio Bernal Andreo; Processing – Rogelio Bernal Andreo