Život v extrémních podmínkách

Přes extrémní podmínky v okolním prostředí jsou hlubokomořské hydrotermální průduchy domovem stovek mikrobních druhů. Pozemní horké prameny jsou obývány acidofilními (arche)bakteriemi, ale až dosud v hlubokomořských sulfidových sedimentech nebyly extremofilní mikroorganismy objeveny.

Teprve nyní se podařilo izolovat extrémně termoacidofilní archebakterii skupiny DHVE2, která roste při pH 3,3 a při teplotě 75 °C. Protože představuje až 15 % archebakteriální populace, může hrát významnou roli v cyklech železa a síry v hloubkách oceánů.

TIP:   Gum 26: Zde se rodí hvězdy

Poslední výzkumy oceánologů z Monterey Bay Aquarium Research Institute ukazují, že život v okolí hydrotermálních průduchů, kterými proudí přehřátá voda z otvorů v oceánském dnu, je mnohem pestřejší, než jsme doposud předpokládali. Studovali faunu nově objevených oblastí, kterými jsou Pánev Pescadero a Vyvýšenina Alarcón na jihu Kalifornského zálivu.

Z nalezených živočišných druhů větších než cca 0,5 mm, jen tři najdeme na obou lokalitách. Rozdíly způsobuje nejspíš rozdílné geologická stavba obou lokalit. Alarcónskou vyvýšeninu tvoří čerstvá láva, zatímco v Pescaderské pánvi horká voda proráží silnou vrstvu usazeniny. Jde o dosti specifickou lokalitu, na které žije 17 druhů nenalezených u jiných hydrotermálních průduchů v oblasti nebo jde o druhy úplně nové.

Na úvodním obrázku vidíme jeden z hydrotermálních průduchů Pescaderské pánve, u kterého žije největší a nejhustší známá kolonie mnohoštětinatců Oasisia alvinae. Světlé útvary tvoří vysrážené uhličitany.

Zdroj: AKADEMON, Prof Dr. Arnošt Kotyk, Fyziologický ústav AV ČR, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: MBARI. Doporučený odkaz: Hydrothermal vent fields discovered in the southern Gulf of California clarify role of habitat in augmenting regional diversity