V tomto díle je hostem pořadu RNDr. Michael Prouza, Ph.D. pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, mladý vědec a specialista na astročásticovou fyziku. Je také předsedou sdružení ASTROPIS, která vydává popularizační astronomický časopis.

V našem setkání pod hvězdnou oblohou se budeme dotýkat v úvodu jeho stáže v New Yorku na Kolumbijské univerzitě i publikační činnosti u nás. Především se ale budeme zabývat aktuální odbornou činností, která se točí kolem vysoce energetického záření přicházejícího z kosmu.

TIP:   Celooblohový portrét

RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (v současnosti ředitel Sekce fyziky elementárních částic, pozn. redakce NV) je totiž spoluautorem robotického dalekohledu FRAM, který je umístěn na observatoři Pierra Augera v Argentině, a tak budeme takříkajíc přímo u zdroje, když nám bude o činnosti tohoto přístroje povídat.

Dozvíme se také o připravovaném projektu na detekci Čerenkovova záření, tzv. CTA – ocitneme se v úžasném světě gama záření, které je tím nejenergetičtějším zářením ve vesmíru. Co vlastně zapříčiňuje gama záblesky, jak se dají detekovat, jaké jsou mimořádně dramatické jevy s tím spojené?

Dr. Michael Prouza bude pokračovat i v příštím díle, kde se ponoříme do kosmologických témat a budeme si povídat i o vynikajících přístrojích, které se v této oblasti astronomického výzkumu chystají.

Zdroj: TV NOE
Foto: innovativeteachersbg.org
Autor pořadu: Jindřich Suchánek
Pozn.: Seriál Hlubinami vesmíru je na webu NÁŠ VESMÍR uváděn s laskavým svolením TV NOE, děkujeme!