JUNO: Fascinující snímek jižní polokoule planety Jupiter

Snímek jižní polokoule planety Jupiter, na který se právě díváte, do této výsledné fascinující podoby plné úžasných detailů upravili pánové Gerald Eichstädt a Seán Doran, a to na základě dat ze sondy JUNO, přesněji ze “surových” snímků kamery JunoCam.

TIP:   Vladimír Nádvorník: NGC6888 a PN G75.5+1.7

Díky této úžasné práci si můžeme vychutnat např. pohled na jednu z osmi masivních bouří, které dohromady tvoří na jižní polokouli planety (40° jižní šířky) tzv. „šňůru perel“. Jedná se o proti směru hodinových ručiček rotující bílé skvrny, které jsou pravděpodobně tvořeny relativně studenými mračny uvnitř svrchní atmosféry.

K vidění je samozřejmě celá řada dalších téměř až surrealistických výjevů, jejichž kompozici mají plně “v rukou” složité procesy bouřlivé atmosféry planety. V době pořízení snímku o rozlišení 22,3 km/pixel se sonda Juno (během svého devátého perijova, nejtěsnějšího přiblížení k Jupiteru na své dráze) nacházela 33 115 km nad svrchní vrstvou atmosféry.

Zdroj: NASA
Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran
Doporučené odkazy: JunoCam; NASA (JUNO); Mise JUNO