MARS: Tmavé pruhy na svazích kráterů pravděpodobně nevytváří podpovrchová voda

Podle nové studie vědeckého týmu vedeného Colinem Dundasem z Astrogeology Science Center ve Flagstaffu jsou sezónní tmavé pruhy na vnitřních svazích marťanských kráterů výsledkem granulárních toků a nikoli ztmavnutím podpovrchovou vodou.

TIP:   Paranal v měsíčním světle

Tmavé pruhy byly zjištěny u více než 50 svahů, ale u všech je sklon větší než 27 stupňů. Autoři studie uvádějí, že v případě průtoku vody by se jev měl vyskytovat i u méně strmých svahů. Ale ani tato teorie nevysvětluje všechny záhady. V budoucnu bude nutné zajistit výzkum přímo v místě výskytu tmavých pruhů.

Tmavé (ale i světlé) pruhy se na vnitřních svazích marťanských kráterů vyskytující například v oblasti Arabia Terra, byly rovněž terčem výzkumu pomocí kamery HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) na palubě sondy NASA s názvem MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Dalším místem výskytu těchto útvarů je například oblast Acheron Fossae.

Zdroj: novinkykosmonautiky.blogspot.com, astro.cz
Foto: NASA/JPL/University of Arizona
Doporučený odkaz: Granular flows at recurring slope lineae on Mars indicate a limited role for liquid water