WASP-18b: Exoplaneta se sebevražednými sklony, dusivou atmosférou a bez známek přítomnosti vody

Obří exoplaneta WASP-18b ze souhvězdí Fénix patří do velmi početné skupiny exoplanet, označovaných jako „horký Jupiter“. Je to vskutku zvláštní těleso, které v horizontu 500 000 let pravděpodobně zcela zanikne, a navíc má velice zvláštní složení atmosféry, jak bylo nově zjištěno prostřednictvím teleskopů Hubble a Spitzer.

325 sv. let vzdálená WASP-18b byla objevena již 27. srpna 2009 v rámci projektu WASP (Wide Angle Search for Planets). Pozorování se uskutečnila pomocí dalekohledů na Kanárských ostrovech a v Jihoafrické republice.

Dnes víme, že toto planetární těleso je přibližně desetkrát hmotnější než Jupiter a kolem mateřské hvězdy spektrální třídy F oběhne za dobu kratší než jeden pozemský den (zhruba za 22,5 hodiny), a to ve vzdálenosti pouhé 3 milióny km. Pro představu, průměrná vzdálenost planety Merkur od Slunce je 57 910 000 km.

Exoplaneta obíhá kolem hvězdy tak blízko, že v horizontu 500 000 let vzájemná gravitační interakce mezi hvězdou a planetou nakonec způsobí naprosté přiblížení planety ke hvězdě a tím její zánik.

TIP:   Mezinárodní tým astronomů objevil největší hvězdnou černou díru v Mléčné dráze

Planeta může po spirální dráze spadnout na svoji mateřskou hvězdu, nebo, a to je asi pravděpodobnější, může být ještě před definitivním přiblížením do těsné blízkosti gravitací hvězdy „roztrhána“ a kolem hvězdy se vytvoří prstenec podobný útvaru, jaký můžeme pozorovat kolem planety Saturn. V každém případě není osud exoplanety záviděníhodný.

To ale vědcům nebrání v bádaní, ba právě naopak. Tato exoplaneta je totiž velice zajímavá. Tým astrofyziků NASA třeba nedávno zjistil, že je WASP-18b zahalena do atmosféry obsahující zejména oxid uhelnatý a v atmosféře se nevyskytuje prakticky žádná voda.

Nová studie zveřejněná v Astrophysical Journal Letters (viz. doporučený odkaz) dále uvádí, že složení WASP-18b je velmi neobvyklé a že se tato planeta výrazně odlišuje od plynných obrů v jiných planetárních soustavách. K vypracování studie byla využita data získaná kosmickými teleskopy Hubble a Spitzer.

Autor studie Kyle Sheppard k tomu krátce řekl: „Nevíme o žádné jiné extrasolární planetě, kde by oxid uhelnatý v horních vrstvách atmosféry tolik dominoval.“ Nikku Madhusudhan (spoluautor studie) k tomu dodává: „V tomto případě jde o velmi vzácnou kombinaci mnoha faktorů, které nás nutí jinak chápat fyzikálně-chemické procesy v atmosférách exoplanet.“

Nové poznatky přinesly více otázek nežli odpovědí, a proto bude výzkum této planety „bez budoucnosti“ samozřejmě pokračovat. Hodně nadějí vědci vkládají do nového vesmírného teleskopu JWST (James Webb Space Telescope), jehož vypuštění se plánuje na rok 2019.

Zdroj: NASA, astrovm.cz, en.wikipedia.org, novinkykosmonautiky.blogspot.com
Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center
Doporučený odkaz: Evidence for a Dayside Thermal Inversion and High Metallicity for the Hot Jupiter WASP-18b