Geminidy 2017: V maximu můžeme spatřit až 1000 meteorů za noc

Posledním a skutečně excelentním meteorickým rojem v roce 2017 budou tzv. Geminidy. Pokud to počasí dovolí, bude možno v průběhu maxima roje zachytit až 1000 meteorů za noc. To ale není vše, letos máme také unikátní možnost zahlédnout malými dalekohledy i mateřské těleso roje, planetku č. 3200 Phaethon.

Meteorický roj je jev, při kterém proud částic meziplanetárního prachu (odborně meteoroidů) křižuje zemskou dráhu a tyto částice se pak při průletu zemskou atmosférou třou o molekuly vzduchu, postupně se vypařují a vytváří za sebou zářící stopu.

Vznikají záblesky, které se odborně nazývají meteory, lidově “padající hvězdy” nebo “létavice”. Název roje Geminidy  pochází od názvu souhvězdí Blíženců (Gemini), z něhož meteory po celou dobu aktivity roje zdánlivě vylétají.  Budeme-li zcela přesní, tak se radiant roje nachází východně od dvou nejjasnějších hvězd tohoto souhvězdí, kterými jsou Castor a Pollux.

Mateřským tělesem roje Geminid je planetka (3200) Phaeton, snad bývalá, dnes již vyhaslá kometa. Pomocí družice IRAS ji 11. října 1983 objevili astronomové Simon Green a John Davies. V současnosti je Phaeton zařazen do rodiny asteroidů Apollo křížících dráhu Země.

TIP:   Petr Horálek: Jupiterova korona

Geminidy můžeme každoročně pozorovat mezi 7. až 17. prosincem. Na obloze vychází už za večerního soumraku a během noci vystoupí vysoko nad jižní obzor, kde vrcholí po půlnoci. Nejvíce meteorů lze tedy vždy očekávat mezi půlnocí a 3. hodinou ranní.

Zajímavostí Geminid bývají zelenkavé meteory; běžné jsou bílé, modré a žluté. Ze všech meteorických rojů Geminidy pronikají nejhlouběji do zemské atmosféry. Maximum je 40 km nad zemským povrchem.

Meteory jsou pomalé a často poměrně jasné, se stoupající výškou radiantu stoupá frekvence nad 100 meteorů za hodinu. Nejideálnější podmínky pro pozorování nastanou během noci ze 13./14., a také ze 14./15. prosince.

A ještě jedna zajímavost. Letos máme unikátní možnost malými dalekohledy (3”) zahlédnout mateřské těleso roje, planetku č. 3200 Phaethon (viz mapka níže). Asi nejhezčí pohled se nám naskytne 14. večer, kdy bude planetka prolétat kolem otevřené hvězdokupy M34.

Měsíc svým svitem rušit nebude, naopak jen jako nevýrazný srpek fotogenicky ozdobí ranní oblohu, neboť bude couvat do novu, který nastane jen 3 dny po maximu roje. Za ideálních podmínek (jasno celou noc) lze v průběhu maxima roje zachytit až 120 meteorů za hodinu, za celou noc pak až 1000 meteorů! Byla by proto velká škoda, kdyby bylo počasí proti nám. Tak si držme palečky!

Zdroj: astro.cz, udalosti.astronomy.cz, cs.wikipedia.org
Foto: Steed Yu and NightChina.net, stellarium.org, astronomynow.com