Mohutná erupce stratovulkánu Bezymjannyj

Dnes ráno (4:55 SEČ) došlo k silné erupci stratovulkánu Bezymjannyj, který se nachází na poloostrově Kamčatka, jako jižní člen masivu, jehož dominantou je sopka Ključevskaja. První zprávy ukazují, že se jedná o nejsilnější erupci za mnoho let.

Bezymjannyj je dlouhodobě aktivní stratovulkán a jeho erupce jsou poměrně častým jevem, ovšem tato erupce byla co do síly výjimečná. Podle Tokijského střediska pro pozorování sopečného popela dosáhl popel výšky až 15 km a bude tedy mít významný vliv i na prostředí stratosféry.

Redakci NÁŠ VESMÍR informovala o této erupci prostřednictvím Facebooku Katedra fyziky atmosféry MFF UK, za což mohokrát děkuji. Při této příležitosti jsem požádal o bližší vysvětlení výše uvedeného “významného vlivu na prostředí stratosféry”. Co si pod tímto pojmem má čtenář představit?

Katedra fyziky atmosféry MFF UK bezprostředně a vyčerpávajícím způsobem odpovídá: “Pokud by se vulkanické aerosoly dostaly ve větší míře do stratosféry, mělo by to dopad na ozonovou chemii a skrze ovlivnění radiačních toků také na dynamiku. Záleží nicméně zásadně na intenzitě erupce a množství aerosolů, které se do stratosféry dostaly – v tomto směru je prozatím málo informací.

Obecně vyšší obsah aerosolů ovlivňuje hlavně heterogenní chemické reakce díky zvýšení rychlostních konstant skrze nárůst SAD (Surface Aerosol/Area Density). V tomto období a v daných zeměpisných šířkách by to mělo dopad nejspíše zejména na hydrolýzu N2O5 a výsledný pokles NOx (reaktivních prvků skupiny NOy).

Zároveň by mohla vzniknout anomálie v horizontálním rozložení teploty díky zvýšené absorpci dopadající radiace vyvrženými aerosoly. V dané oblasti by to mohlo vést k posílení anomálie v polární cirkulaci, která je spojená s Aleutskou výší. Ve výsledku by se snížila stabilita polárního víru a mohlo by dojít k jeho dřívějšímu rozpadu.”

Katedra fyziky atmosféry MFF UK zároveň dodává, že se ale v této chvíli jedná spíše o spekulace, protože zatím ještě sama nemá více informací o samotné erupci. Každopádně ještě jednou děkuji za veškeré informace.

Zdroj: Katedra fyziky atmosféry MFF UK, dutchsinse.com
Foto & Video: The Siberian Times (YouTube)