HAWK-I a Hubble zkoumají kupu galaxií o hmotnosti dvou biliard Sluncí

Kupa galaxií, která je vidět na tomto úžasném obrázku, je velmi hmotná – a ohýbá prostor okolo sebe. Jmenuje se RCS2 J2327 a patří k nejhmotnějších kupám, které se nacházejí na podobných či větších vzdálenostech. Jemná modrá a bílá barva, která pokrývá obrázek, ukazuje rozložení hmotnosti v kupě. Přesněji řečeno –  jak moc hmoty je soustředěno v dané oblasti.

Velmi hmotné objekty, jako je třeba RCS2 J2327, mají velký vliv na své okolí tím, že kolem sebe ohýbají prostor. Tomuto jevu se říká gravitační čočkování. Světlo ze vzdálenějších objektů (ležících za čočkujícími objekty) je ohnuto, případně zesíleno. Díky tomu můžeme vidět galaxie, které by jinak byly příliš daleko (a příliš slabé), než abychom je dokázali pozorovat.

TIP:   Čína uvolnila stovky úžasných snímků z povrchu Měsíce

Gravitační čočkování je jednou z předpovědí Einsteinovy obecné teorie relativitySilné čočkování vytváří neuvěřitelné obrazy pokroucených galaxií a zvlněných oblouků – tohle všechno je vidět na obrázku. Slabé gravitační čočkování je na rozdíl od toho mnohem jemnější, málokdy je na obrázcích zřetelně vidět a obvykle se studuje statisticky – ale poskytuje způsob, jak změřit hmotnosti kosmických objektů, v tomto případě kupy galaxií.

Obrázek je složen z pozorování pomocí přístroje HAWK-I na dalekohledu VLT/ESO a pomocí kamery Advanced Camera for Surveys na dalekohledu HST (NASA/ESA). Demonstruje působivou spolupráci při studiu slabého čočkování ve vesmíru. Díky ní se zjistilo, že hmotnost kupy RCS2 J2327 je dvě biliardy Sluncí.

Zdroj: ESO
Foto: ESO, ESA/Hubble & NASA
Doporučené odkazy: Kupa galaxií RCS2 J2327. Srovnávací obrázek: HAWK-I a Hubble zkoumají kupu o hmotnosti dvou biliard Sluncí. Vědecký článek Schrabback a spol.