ESA: MARS EXPRESS

Pozoruhodné útvary na Marsu jsou důsledkem vulkanické činnosti

V oblasti Sirenum Fossae, na jižní polokouli planety Mars, byly v březnu 2017 sondou Mars Express vyfotografovány pozoruhodné útvary. Mají tisíce kilometrů na délku a vznikly pravděpodobně tak, že se v důsledku sopečné aktivity kůra planety roztrhla na kusy.

Zlomy rozdělují kůru na bloky: pohyb páru trhlin znamená, že část kolem nich se posune dolů do propadliny několik kilometrů široké a stovky metrů hluboké. Pokud jde o paralelní sérii zlomů, pak mezi nimi zůstávají vyvýšené bloky krusty.

Oblast Sirenum Fossae je součástí většího zlomového útvaru kolem sopky Arsia Mons v oblasti Tharsis, která se nachází nějakých 1800 km severovýchodně. Tharsis je největší sopečnou oblastí na Marsu. Rozsáhlá struktura zlomů je pak důkazem vlivu silné vulkanické aktivity na tvář planety.

TIP:   Mladá planeta Jupiter se srazila s protoplanetou desetkrát hmotnější než Země

Zlomový systém Sirenum Fossae je spojený s tektonickým napětím spojeným s dávnou sopečnou aktivitou v oblasti Tharsis. Například propadliny mohou být způsobeny napínáním zemské kůry nad rozpínajícím se magmatem nebo naopak může jít o kůru, která zkolabovala poté, co se magmatické komory vyprázdnily.

Je také možné, že každá propadlina je spojena se starou sopečnou hrází: strmým průchodem ve skalách, jímž se magma z nitra Marsu kdysi šířilo směrem vzhůru, což vytvořilo na povrchu trhliny.

V tomto případě mohou prohlubně představovat velkou strukturu rozpínající se ze sopečného středu. Podobné útvary jsou pozorovatelné i na Zemi, například na Islandu. Zde jsou takovéto fraktury a propadliny viditelné ve vulkanickém komplexu Krafla.

Stejně jako u jakéhokoliv jiného geologického útvaru rozdělujícího povrch planety, nabízí systém propadlin dobrý pohled pod povrch. Dále pak poskytuje strmé plochy pro aktivní procesy, k nimž došlo v nedávných dobách.

Například sonda NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) identifikovala na některých strmých svazích Sirenum Fossae přítoky. Ty byly i v okrajích dopadových kráterů. Jaký materiál tvaruje tyto malé přítoky, je předmětem dalšího zkoumání: původně existovala domněnka, že jsou spojené s tekoucí vodou, ale nyní se ukazuje, že je spíše vytváří sezóně vznikající zmrzlý oxid uhličitý (suchý led), který „teče“ dolů po svazích.

Zdroj: ESA, foto: ESA/DLR/FU Berlin, NASA MGS MOLA Science Team