PLANETA ZEMĚ

Ještěr připomíná kolibříka

Na snímku: Malý opeřený dinosaurus Caihong juji

Pestrým zbarvením připomínajícím kolibříky ohromoval samičky malý opeřený dinosaurus Caihong juji. Zkoumání dobře zachovaného fosilizovaného peří pomocí elektronového mikroskopu ukázalo, že zbarvení nepocházelo jen od barevných pigmentů, nýbrž i z lomu světla na speciálních buňkách, stejně jako u dnešních kolibříkovitých (čeleď Trochilidae).

TIP:   ESO/VLT umí mimořádně ostré snímky. Ostřejší než HST!

Zatím jediná zkamenělina pochází z Číny z jurského období před 161 milionem let. Dobře zachovalou fosilizovanou kostru nalezl rolník v roce 2014 poblíž vesnice Nanshimenzi na severu čínské provincie Hebei.

Teropod, tedy dvounohý dinosaurus řádu plazopánvých (Saurischia), dorůstal 40 cm a vážil asi půl kilogramu. Na obrázku vidíme fotografie zkameněliny, detailu lebky, kresbu lebky a kostry.

Na snímku: Zkameněliny Caihong juji (a,b), detail lebky (d), kresba lebky (e) a kostry (c). Úsečka na obrázcích a – c je dlouhá 10 cm, d – e 1 cm.
Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Velizar Simeonovski, The Field Museum, for UT Austin Jackson School of Geosciences; D.Hu et al., A bony-crested Jurassic dinosaur with evidence of iridescent plumage highlights complexity in early paravian evolution, Nature Communications, volume 9, Article number: 217, 2018