Mapování splývajících galaxií

Tento neobvyklý klip složený ze dvou snímků ukazuje následky katastrofické srážky dvou galaxií, která se odehrála asi před miliardou let. A k čemu to vedlo? Ke vzniku této velmi zvláštní galaxie se jménem NGC 7252 s pozoruhodnou přezdívkou “Atomy pro mír”.

Tato galaxie dostala svou přezdívky “Atomy pro mír” díky náhodné podobě s atomovým jádrem, kolem kterého jsou naznačeny elektronové orbity. “Atomy pro mír” byl název proslovu, který přednesl prezident Eisenhower v roce 1953, aby přeměnil nukleární energii na nástroj k upevnění světového míru.

Poněkud ironicky má ale tato galaxie vše, jen ne mírumilovnou minulost. Vznikla totiž, jak už jsme uvedli v úvodu, katastrofickou srážkou dvou menších galaxií, a to asi před miliardou let.

TIP:   Hlubinami vesmíru s Ing. Janou Tichou (2/2)

Uvnitř pozůstatku po splynutí dvou galaxií leží fascinující minispirála – rotující disk zářícího plynu, ve kterém se tvoří spousta hvězd. Pomocí přístroje VIMOS na dalekohledu ESO/VLT byli astronomové schopni měřit pohyb v tomto disku.

Červené oblasti označují plyn, který se pohybuje od nás, modré oblasti se naopak pohybují k nám. Z celku je vidět rotující disk a dva výtrysky horkého plynu severozápadně a jihovýchodně od středu.

Minulé studie naznačovaly, že centrální spirála rotuje v opačném směru než zbytek galaxie, ale když srovnáme pohyb hvězd s pohybem plynu ionizovaném nově vytvořenými hvězdami minispirály, zjistíme, že ve skutečnosti rotují stejným směrem.

Takovouto detailní mapu je možné vytvořit pomocí tzv. IFU (Integral Field Unit) na přístroji VIMOS, což znamená, že se na objekty (třeba NGC 7252) dívá “mozaikovým” pohledem. Podobně jako moucha, IFU si rozdělí objekt na buňky – či pixely – a změří spektrum v každém z nich. Výsledná informace je uspořádána do 3D kostky, která je obzvláště užitečná pro studium rozlehlých (tj. nebodových) objektů.

Zdroj: ESO, foto: NASA & ESA, Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla), ESO/ESA/Hubble & NASA/J. Weaver et al.