HLUBOKÝ VESMÍR

Gravitační čočka zvětšila obraz vzdáleného objektu třicetkrát

Hubbleův vesmírný teleskop objevil vzdálenou galaxii s označením eMACSJ1341-QG-1. Umožnila to gravitační čočka tvořená masivní skupinou galaxií s neméně poetickým názvem eMACSJ1341.9–2442, která obraz vzdáleného objektu zvětšila třicetkrát. Jde o dosud největší pozorované zvětšení dosažené gravitační čočkou.

Na titulním obrázku vidíme v červeně ohraničeném rámečku (vlevo nahoře) rekonstruovaný obraz galaxie eMACSJ1341-QG-1 bez zvětšení gravitační čočkou. Žluté tečkování vyznačuje zachycený zvětšený obraz.

TIP:   Pryč se světelným znečištěním!

Jev gravitační čočky způsobuje ohyb světla gravitačním působením gigantických hmot vesmírných objektů. Přestože používáme termín čočka, zobrazení je mnohem komplikovanější než u klasické čočky založené na lomu světla. U ní se paprsky lámou tím více, čím jsou vzdálenější od jejího středu. V důsledku toho se soustředí do jednoho bodu – ohniska.

Čočka gravitační funguje opačně, ohýbá paprsky tím víc, čím jsou k ní blíž. Vzniklé zobrazení je mnohem komplikovanější a žádné ohnisko neexistuje. Mechanismus vzniku zvětšení pomocí gravitační čočky vidíme na obrázku níže. Deformaci pozorované galaxie na obrázku Hubbleova teleskopu způsobuje nerovnoměrné rozdělení hmoty v gravitační čočce.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Harald Ebelling, University of Hawaii, Institute for Astronomy, NASA. Doporučený odkaz: Thirty-fold: Extreme Gravitational Lensing of a Quiescent Galaxy at z = 1.6