HLUBOKÝ VESMÍR

Gravitační čočka zvětšila obraz vzdáleného objektu třicetkrát

Hubbleův vesmírný teleskop objevil vzdálenou galaxii s označením eMACSJ1341-QG-1. Umožnila to gravitační čočka tvořená masivní skupinou galaxií s neméně poetickým názvem eMACSJ1341.9–2442, která obraz vzdáleného objektu zvětšila třicetkrát. Jde o dosud největší pozorované zvětšení dosažené gravitační čočkou.

Na titulním obrázku vidíme v červeně ohraničeném rámečku (vlevo nahoře) rekonstruovaný obraz galaxie eMACSJ1341-QG-1 bez zvětšení gravitační čočkou. Žluté tečkování vyznačuje zachycený zvětšený obraz.

TIP:   Výtrysk ze splynutí neutronových hvězd se šířil čtyřikrát rychleji než světlo

Jev gravitační čočky způsobuje ohyb světla gravitačním působením gigantických hmot vesmírných objektů. Přestože používáme termín čočka, zobrazení je mnohem komplikovanější než u klasické čočky založené na lomu světla. U ní se paprsky lámou tím více, čím jsou vzdálenější od jejího středu. V důsledku toho se soustředí do jednoho bodu – ohniska.

Čočka gravitační funguje opačně, ohýbá paprsky tím víc, čím jsou k ní blíž. Vzniklé zobrazení je mnohem komplikovanější a žádné ohnisko neexistuje. Mechanismus vzniku zvětšení pomocí gravitační čočky vidíme na obrázku níže. Deformaci pozorované galaxie na obrázku Hubbleova teleskopu způsobuje nerovnoměrné rozdělení hmoty v gravitační čočce.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Harald Ebelling, University of Hawaii, Institute for Astronomy, NASA. Doporučený odkaz: Thirty-fold: Extreme Gravitational Lensing of a Quiescent Galaxy at z = 1.6