To jsou paradoxy, voda stoupá, Tuvalu roste

Tuvalu, dříve Lagunové ostrovy, později Elliceovy ostrovy, je ostrovní stát v Oceánii. Leží mezi Havají a Austrálií. Domorodý název Tuvalu vznikl asi v 18. století po osídlení většiny ostrovů a znamená v tuvalštině shluk nebo skupina osmi (podle počtu, do té doby, osídlených, ostrovů). Vyjma Vatikánu má nejmenší počet obyvatel ze všech nezávislých států.

Podle odhadů z roku 2009 by ze všech ostrovů souostroví, jejichž nejvyšší nadmořská výška je 5 metrů, měly být do roku 2040 mořské útesy. Ovšem rozloha souostroví Tuvalu narostla v letech 1971 – 2014 o 2,9 %, což v reálu představuje 73,5 hektaru.

TIP:   Kopule světla

Jde o dosti překvapivý údaj, neboť Tuvalu má být nejvíce ohroženým místem kvůli stoupání hladiny světového oceánu. Ze 101 sledovaných ostrovů v oblasti plocha tří čtvrtin rostla, u zbývající čtvrtiny klesala. Určená rychlost vzestupu hladiny v místě přitom dosahuje zhruba 4 mm ročně, což je dvojnásobek celosvětového průměru.

Vyhodnocení změn plochy atolů proběhlo na základě leteckých snímků. K prvnímu celoplošnému snímkování došlo roku 1971, předchozí letecké fotografie jsou ojedinělé a souvisí zejména s přípravou vojenské okupace největšího atolu Funafuti během druhé světové války.

Zdroj: AKADEMON (autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc.), cs.wikipedia.org, foto: TUBS, NASA. Doporučený odkaz: Patterns of island change and persistence offer alternate adaptation pathways for atoll nations