Tip na přednášku: Uran a Neptun – ledový příběh Sluneční soustavy

V pátek 23. února se od 19:00 hodin uskuteční ve velkém sále DDM ALFA na Dukle v pořadí již druhá přednáška roku 2018. Lektor Jan Mocek nás tentokráte zavede až k samotným hranicím Sluneční soustavy. Hlavním tématem přednášky totiž budou tzv. ledoví obři Uran a Neptun.

Když Wiliam Herschel 13. března roku 1781 ohlásil svůj převratný objev sedmé planety Sluneční soustavy, nikdo ještě netušil, že se začíná psát další kapitola v objevování zcela nových těles, kterým dnes říkáme „ledoví obři“.

Za objevem dnes osmé planety Neptun, pak nestojí nic menšího než usilovné výpočty, kterými nezávisle na sobě tuto planetu předpověděli francouzský astronom Urbain Le Verrier a Angličan John Couch Adams na jejichž základě ji 23. září 1846 pak německý astronom Galle opravdu objevil. Rodina planet Sluneční soustavy se tak rozrostla o vzdálené světy Uran a Neptun.

TIP:   Sonda Voyager 2 vstoupila do mezihvězdného prostoru

Jan Mocek ke své přednášce dodává: „Dva menší plynní obři Uran a Neptun jsou jakoby ve stínu svých sourozenců – Jupiteru a Saturnu. Obíhají na okraji našeho planetárního systému a často také na okraji našeho zájmu. V okulárech i větších hvězdářských dalekohledů se ukážou jako nepatrné modré kotoučky. Díky moderní pozorovací technice máme k dispozici mnohem podrobnější obrázky těchto planet, jejich měsíců i prstenců. Mnohé údaje zjišťujeme nepřímo, a jak to bývá, odpovědi vedou k dalším otázkám.“

V popularizačně zaměřené přednášce bude zrekapitulována historie objevování planet Uran a Neptun, jakož i těles v jejich okolí. Na základě dnešních poznatků se přednášející pokusí vysvětlit, jaká je historie jejich vzniku a vývoje a jaké jevy se zde vyskytují.

Nelze se samozřejmě vyhnout alespoň krátké vsuvce o Plutu. Zajímá vás třeba, proč na rozdíl od svých sousedů už není Pluto považováno za planetu? V samém závěru přednášky se bude ještě hovořit o možnostech budoucího výzkumu obrů na periférii Sluneční soustavy pomocí vesmírných sond.

Pokud je vám náhodou jméno Jan Mocek (*1974, Pardubice) dosud neznámé, tak vězte, že se jedná o amatérského astronoma, který s astronomií začal již v šesti letech. S neutuchajícím zájmem se jí dále věnoval na astronomickém kroužku v Pardubicích. Díky svému rozsahu zájmů se v astronomii zabývá různými obory: pozorování slunečních skvrn, proměnných hvězd, meteory, kosmickou technikou či halovými jevy.

Je kronikářem Astronomického klubu Pardubice, člen Astronomické společnosti Pardubice a České astronomické společnosti. Rovněž je autorem několika populárních článků na astronomických serverech a v astronomických časopisech. V poslední době se věnuje zejména zákrytům hvězd planetkami a popularizaci astronomie na Pardubické hvězdárně.

Zdroj: Tisková zpráva Hvězdárny barona Artura Krause, DDM ALFA Pardubice a Astronomické společnosti Pardubice, foto: NASA