SERIÁL: Vesmír podle Messiera (81.)

V dnešní předposlední části našeho seriálu, ve kterém listujeme katalogem pana Messiera, se podíváme na položku M109. Messier 109 (NGC 3992) je spirální galaxie s příčkou v souhvězdí Velké medvědice a od Země je vzdálena přibližně 85 milionů světelných let. Je nejjasnějším členem skupiny galaxií M 109.

Aktivní pozorovatele oblohy bude jistě zajímat, že i když není M109 viditelná triedry nebo hledáčky o průměru 50 či 60 mm, dá se snadno vyhledat přímo dalekohledem pomocí hvězdy Phekda (γ UMa), ale pro následné pozorování je lepší umístit zorné pole dalekohledu mimo tuto hvězdu, jinak by rušila slabé světlo galaxie. Nejlépe viditelnou částí galaxie je jádro, ze kterého vychází na dvě strany galaktická příčka a z ní odvíjející se dvě spirální ramena.

M109 má velkou severní deklinaci, proto je na velké části severní polokoule cirkumpolární, a to v téměř celé Evropě a velké části severní Ameriky. Naopak na jižní polokouli je viditelná pouze do středních zeměpisných šířek mírného pásu. Nejvhodnější období pro její pozorování na večerní obloze je od ledna do srpna. 1° jihozápadně od M109 leží podobně jasná galaxie s příčkou NGC 3953, která také patří do skupiny galaxií M 109.

TIP:   Dva miliony let starý led z Antarktidy odhalil střídání dob ledových

Dřívější odhady vzdálenosti M109 od Země uváděly hodnoty kolem 55 milionů světelných let. Novější výzkumy odhadují její vzdálenost na 85 milionů světelných let a M109 by tak mohla být nejvzdálenějším objektem Messierova katalogu.

M109 má tři satelitní galaxie označované jako UGC 6923, UGC 6940 a UGC 6969 a pravděpodobně i několik dalších ještě menších galaxií. U této soustavy galaxií bylo podrobně pozorováno emisní záření vodíku.

Oblast neutrálního vodíku je kolem této galaxie rovnoměrně rozprostřena a trochu přesahuje mimo galaktický disk, ale v blízkosti galaktické příčky neutrální vodík chybí. Vodík byl možná do příčky vtažen a díky tomu, že již nebyl doplněn, se dá usoudit, že v astronomicky nedávné době galaxie nepohltila žádnou další galaxii.

M109 je nejjasnějším členem skupiny galaxií M 109, což je velká skupina galaxií v souhvězdí Velké medvědice, která může mít více než 50 členů. Více ve videu…

Zdroj: cs.wikipedia.org, foto: Hunter Wilson