VIDEO: “Plochopavouk” loví bez sítě a umí se hodně rychle otáčet

Postavte se na jednu nohu, drazí čtenáři, a zkuste se co možná nejrychleji otočit o 180°. A teď to zkuste ještě jednou, a to rychlostí, která odpovídá 8,33 úplným otáčkám za sekundu. Že to nejde? Pavouci čeledi Selenopidae (selenopovití) to dokáží a jsou v tom pravděpodobně nejlepší na Zemi.

Draví pavouci čeledi Selenopidae (selenopovití) umí po kořisti vyrazit opravdu rychle libovolným směrem. Jak vidíme na videu (viz níže), i desetkrát zpomalený pohyb je pořád dost rychlý. Jakmile zaznamená kořist, otočí se kolem nohy, která k ní stojí nejblíže, a chňapne po ní. Rychlost rotace dosahuje za sekundu 3.000 úhlových stupňů, což odpovídá více než osmi úplným otáčkám.

TIP:   Co na obloze oko nevidí? Třeba zářící hvězdné jesle RCW120

Mnoho dravců umí vyvinout velikou rychlost, ale přímý směrem. Selenopovití zvládají nejvyšší rychlosti otáčení pomocí nohou na Zemi. Jak dokládá titulní obrázek, jejich anglické pojmenování flattie spiders (plochopavouk) je plně oprávněné.

Úspěšné provedení otočky zahrnuje celý komplex pohybů, který začíná ohnutím nohy nejblíže ke kořisti. Dokončí ho přitažení pomocí všech nohou na opačné straně těla. Nepoužívané nohy přitahuje k tělu, aby snížil setrvačnost.

K lovu navíc selenopovití nepotřebují síť, což ovšem není mezi pavouky zas až tak ojedinělé. Podle spoluautorky výzkumu Dr.Sarah Crews z California Academy of Sciences, „zhruba polovina pavouků při lovu síť nevyužívá, někteří kořist stopují, jiní, jako selenopovití, číhají.“

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Dr. Yu Zeng, University of California, Merced, video: National Geographic. Doporučený odkaz: Fastest spin on Earth? For animals that rely on legs, scientists say one spider takes gold