Počasí na Marsu aneb Jaká oblaka plují po nebi?

Atmosféra planety Mars je zcela odlišná od atmosféry naší Země. Je složena zejména z oxidu uhličitého s malým množstvím ostatních plynů. Vzduch na Marsu obsahuje pouze jednu tisícinu vody v porovnání se Zemí, přesto je toto množství schopné zkondenzovat a vytvořit oblačnost, která se vznáší vysoko v atmosféře nebo se víří okolo svahů ohromných sopek. V údolích se mohou v časných ranních hodinách utvářet místa s mlhou.

Případný návštěvník Marsu by pravděpodobně viděl to, co vyfotografovalo vozítko Opportunity, tedy rozsáhlé pláně červeného písku, oranžově zbarvenou oblohu a světlá mračna. Na Marsu můžeme pozorovat v podstatě tři druhy oblaků:

Na pozemšťana by asi nejvíce udělaly dojem bílé mraky, jsou totiž nejpodobnější našim cirrům a na Marsu tvoří větší soustavy oblaků. Vyskytují se zejména nad vrcholky pohoří a pohybují se hlavně v oblasti rovníku, jakož i pólů. Tvoří i ranní mlhy.

TIP:   V okolí Jupiteru se objevují nové typy krátkých pulsů, které vycházejí od blesků

Šedá oblaka jsou ve výšce 15–20 km (i 100 km). Jsou tvořeny krystalky ledu CO2. Častěji se vyskytují na severní polokouli, kde je i vyšší procento vodních par. Třetí druh oblačnosti má žlutou barvu. Je tvořena převážně pískem (prachem). Vítr je schopen vynést prachové částice z povrchu až do výšek kolem 10 km.

Z lokálních oblačností se často vyvine útvar planetárních rozměrů. Tak vznikají globální prachové bouře. Ty vznikají nejčastěji nad pánevní oblastí Hellas. Na Marsu je poměrně stálá cirkulace ovzduší. Maximální rychlost větrů dosahuje až 110 m/s (396 km/h).

Atmosféra je rozčleněna na několik vrstev. Ve výšce 40–50 km je teplota kolem 350 K (76,85 °C) Nad 130 km začíná ionosféra s teplotou až 450 K (176,85 °C). Nejvyšší vrstvy přecházejí do vodíkové koróny, která sahá až do vzdálenosti 25 000 km.

Zajímavostí je, že i na Marsu je ojediněle k vidění modrá obloha, která je vidět nad Zemí. Ovšem červený prach v marťanském ovzduší může poměrně rychle změnit barvu oblohy nad Marsem z modré do červené, přičemž přesná barva záleží na hustotě a velikosti vznášejících se prachových částic.

Zdroj: astro.cz, planety.astro.cz, NASA, foto: Mars Exploration Rover Mission, Cornell, JPL, NASA. Image processing: M. Howard, T. Öner, D, Bouic & M. Di Lorenzo for unmannedspaceflight.com (Opportunity), NASA/JPL-Caltech (Opportunity), NASA/JPL-Caltech/University Arizona/Texas A&M University (GIF – Phoenix)