Mumie Ata není mimozemšťan

Za opuštěným kostelem v chilské poušti Atacama nalezl roku 2003 Oscar Muñoz kožený váček s překvapujícím obsahem. Uvnitř ležela asi 13 cm dlouhá mumie odpovídající konvenční představě mimozemšťana. Analýza genomu však mimo veškerou pochybnost prokázala, že se o mimozemšťana v žádném případě nejedná.

Mumie jménem Ata, jak byla podle místa nálezu v poušti Atacama pojmenována, “mimozemsky” skutečně vypadá. Nápadnými znaky je podlouhlá lebka a velké šikmo uložené oční důlky. Místo běžných dvanácti párů žeber jich napočítáme jen deset a celkové utváření končetin je také značně neobvyklé. Navíc vzrůst odpovídal lidskému plodu, ale kosti dle stáří náležely dítěti osmiletému.

TIP:   Dramatický zrod nové hvězdy

Analýza genomu ovšem prokázala nade vší pochybnost, že Ata je člověk ženského pohlaví. Její DNA je z 98 % naprosto shodná s lidskou. Zbývající dvě procenta tvoří zcela rozložené, a tudíž neanalyzovatelné části řetězce DNA. Podle podobností v genomu pochází Ata z místní populace.

Jde nepochybně o pozůstatky mrtvě narozeného dítěte nebo novorozence zemřelého asi před 40 lety. Malformace (vrozená vývojová vada) způsobila řada mutací. Zatím se podařilo nalézt čtyři v genech odpovídajících za vývoj kostí a dvě v genech kódujících produkci důležité součásti pojivových tkání, bílkoviny kolagenu.

Poté, co bylo lidství Aty mimo veškerou pochybnost prokázáno, navrhl šéf výzkumného týmu Garry P. Nolan ze Stanford University, aby její pozůstatky byly převezeny zpět do vlasti a pohřbeny v souladu s tradici místních lidí.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Emery Smith. Doporučený odkaz: Whole-genome sequencing of Atacama skeleton shows novel mutations linked with dysplasia