Hory na Marsu skrývají ledovou minulost

Jižní okraj Phlegra Montes. Foto: ESA/DLR/FU Berlin

Na snímku sondy Mars Express vidíme oblast pohoří Phlegra Montes. Vědci jsou přesvědčeni, že se zde před stovkami miliónů let nacházely mohutné ledovce. A je velmi pravděpodobné, že zde led zůstal dodnes – jen se nachází nějakých dvacet metrů pod povrchem. Potvrzují to radarová data sondy NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), jakož i dlouhodobé studium geologie této oblasti provedené prostřednictvím dalších sond.

Pohoří Phlegra Montes se táhne z vulkanické oblasti Elysium na zhruba třicátém stupni severní šířky až hluboko do severních nížin na padesátém stupni severní šířky. Je přitom produktem dávných tektonických sil. Jeho věk je odhadován na 3,65 až 3,91 miliardy let. Sonda ESA Mars Express nasnímala část Phlegra Montes, přičemž zachytila i nejsevernější výběžek pohoří.

TIP:   K přepólování magnetického pole Země dochází častěji, než jsme mysleli

Aktuálně lze předpokládat, že sklon polární osy planety se v čase výrazně měnil, což mělo za následek dramatické změny klimatických podmínek. Vedly mimo jiné ke vzniku ledovců v dnešních středních výškách na Marsu.

A právě útvary viditelné v pohoří Phlegra Montes nesou jasné stopy ledovcové aktivity včetně návalů z kamenů obklopujících mnohé z kopců. Podobné útvary jsou k vidění v ledovcových oblastech na Zemi, kde se materiál postupně sune dolů díky přítomnosti podpovrchového ledu.

K dalším útvarům v oblasti patří malá údolí protínající pohoří a směřující do nížin, což je nejvíce patrné v oblasti středu úvodního snímku.

Phlegra Montes z perspektivy. Foto: ESA/DLR/FU Berlin

Pahorkatý terén nabízí výrazný kontrast ve srovnání s hladkými rovinami, které dominují horní části snímku. Zdejší materiál je zřejmě vulkanického původu, možná pochází ze sopky Hecates Tholus na planině Elysium nacházející se zhruba 450 km západním směrem. Ta byla činná krátce po zformování Phlegra Montes.

Při bližším pohledu jsou na lávové planině viditelné „zvrásněné hřebeny“. Tyto útvary vznikají při ochlazování a kontrakci lávy díky kompresivním tektonickým silám po erupci do povrchu.

Oblast Phlegra Montes a její místní okolí názorně ilustruje některé z klíčových procesů, které v běhu času formovaly “Rudou planetu”, a to od pradávných tektonických sil až po ledovcovou a vulkanickou činnost.

Zdroj: ESA