Harpunou na kosmické smetí

Již několik dní nad našimi hlavami přelétává kosmická harpuna určená k lovu trosek družic. Na oběžnou dráhu ji 2. dubna jako součást družice RemoveDEBRIS vynesla raketa Falcon 9 soukromé společnosti SpaceX. Po napojení na ISS dojde v rámci programu RemoveDEBRIS ke třem testům. Jeden z nich je vypálení harpuny na cvičný cíl a jeho přitažení lanem, druhý spočívá v chycení cvičného cíle do sítě a třetí otestuje navigaci k zaměření kosmického smetí pomocí kamer a LIDARu (laserového dálkoměru).

TIP:   Objevena první vypařující se planeta obíhající kolem bílého trpaslíka

Na oběžné dráze kolem Země obíhá značkou rychlostí neuvěřitelné množství úlomků starých družic a použitých stupňů raket, které vznikly rozpadem, srážkami nebo erozí původních zařízení. Najdeme mezi nimi i pár omylem upuštěných nástrojů. Anglicky se toto smetí označuje jako space debris, space junk, space waste, space trash, space litter nebo space garbage.

Podle údajů z roku 2013 kolem nás obíhá 170 milionů úlomků menších než 1 cm, 670 000 o rozměrech 1 – 10 cm a 29 000 větších. Jejich rozložení vidíme na titulním obrázku. Nejvíce jich je na tzv. nízké oběžné dráze (180 – 2.000 km nad povrchem) a na geostacionární dráze.

Prof. Guglielmo Aglietti, ředitel Surrey Space Centre na University of Surrey, která projekt koordinuje, zdůrazňuje, že „je důležité si uvědomit, že k několik větším srážkám již došlo. Z důvodu zachování bezpečnosti i do budoucna je třeba se zabývat otázkou kontroly a snižování množství kosmického odpadu.“ Katastrofa způsobená srážkou s kosmickým smetím byla námětem sci-fi filmu Gravitace se Sandrou Bullock a Georgem Clooneym.

Pozn. redakce: Vyčerpávající článek o tomto projektu najdete např. na webu KOSMONAUTIX.CZ.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: NASA