O dalekohledech a drahách hvězd

Tento neobvyklý snímek ukazuje tři dalekohledy na observatoři ESO La Silla v Chile: 2.2m dalekohled MPG/ESO vlevo, v dálce za ním 3.6m dalekohled a vpravo dánský 1.54m dalekohled, který se zdánlivě naklání nad svými kolegy. Samozřejmě, je to velmi zkreslený pohled na dalekohledy! Fotografie, kterou pořídil fotovyslanec ESO Petr Horálek, má zdůraznit nádherné útvary nočního nebe klenoucího se nad observatoří.

TIP:   Astronomové detekovali velké množství kyslíku v atmosféře dávné hvězdy

Obloha nad La Sillou patří k nejnádhernějším a nejčistším na světě. Tento snímek s dlouhou expozicí má za úkol zachytit zdánlivý pohyb hvězd. Během času kreslí hvězdy na oblohu světelné čáry – tzv. hvězdné dráhy – které jsou vlastně kružnice způsobené rotací Země, nikoli vlastními pohyby hvězd.

Dráhy hvězd jsou centrovány na bod na obloze, kterému se říká nebeský pól. Ten se na snímku schovává za dánským 1.54m dalekohledem. Nebeský pól je bod na obloze, kterým zdánlivě prochází osa rotace planety.

Při samotném vytváření snímku byly postupně nafoceny polohy hvězd v různých časech a pak spojeny se snímkem dalekohledů, díky čemuž z výsledné kompozice máme poněkud znepokojivý pocit otáčení. Obrázek také ukazuje majestát Mléčné dráhy, která se táhne přes oblohu a je doprovázena Velkým a Malým Magellanovým oblakem (dvě jasné šmouhy).

Zdroj: ESO, foto: P. Horálek/ESO