“Planeta” Pluto je opět předmětem diskuze

Definice planety Sluneční soustavy byla ihned po svém přijetí vnímána jako velmi kontroverzní, a kromě příznivců měla i hodně odpůrců, ovšem i přes silnou kritiku ji nakonec většina astronomů přijala. Astrobiolog David Grinspoon a astrofyzik Alan Stern, který je vedoucím výzkumníkem sondy New Horizons, se s tím ale nehodlají smířit a navrhují, aby byl Plutu navrácen status “planeta”.

TIP:   ALMA pozorovala protoplanetární disk kolem dvojhvězdy

Rozhodnutí IAU vyloučit Pluto z kategorie planet přijaté v roce 2006 na kongresu Mezinárodní astronomické unie v Praze bylo podle obou zmíněných vědců chybné a vychází z nepřesných kritérií.

Planeta je podle momentálně platné definice takové nebeské těleso, které obíhá okolo Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, takže dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulatého) a vyčistilo okolí své dráhy. Těmito planetami jsou: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

Definice planety je podle pánů Grinspoona a Sterna určena nikoli podle geofyzikálních vlastností objektu, ale místo toho ji definuje z hlediska jiných objektů (planety musí “vyčistit své okolí”) a zcela ignoruje fakt, že planety jsou i u jiných hvězd (podle definice je planeta objekt pohybující se kolem Slunce).

Možná se touto problematikou bude znovu zabývat 30. Mezinárodní astronomický kongres, který se v srpnu koná ve Vídni. Alan Stern je totiž spoluautorem nového návrhu definice planety, který vychází z čistě geofyzikálního hlediska.

V návrhu, jehož hlavním autorem je K. D. Runyon, se píše (viz doporučený odkaz 2), že za planetu by bylo možno označit každé substelární těleso, na kterém nikdy neproběhla jaderná fúze a které má dostatečnou hmotnost na to, aby mohlo získat sféroidální tvar (tříosý elipsoid) bez ohledu na jeho orbitální parametry.

Zda bude takový návrh vůbec projednáván je ale zatím “ve hvězdách”. Pokud ano, pak bude diskuze nepochybně velice vášnivá. Výsledek případného hlasování lze jen těžko odhadovat, ale domnívám se, že uvedená geofyzikální definice planety nebude mít velkou šanci na úspěch. Znamenalo by to totiž, že za planetu bychom mohli považovat nejen Pluto, ale i dalších přibližně 110 těles Sluneční soustavy, včetně našeho Měsíce.

Zdroj: novinkykosmonautiky.blogspot.com, asu.cas.cz, cs.wikipedia.org, washingtonpost.com, foto: NASA/JHUAPL/SwRI. Doporučené odkazy: 1) Yes, Pluto is a planet. 2) A GEOPHYSICAL PLANET DEFINITION