GRACE odhaluje závažné skutečnosti o vodě na Zemi

Vědecký tým NASA s využitím dat získaných za 14 let pozorování družic GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) dospěl k závěru, že vlhké oblasti Země jsou stále vlhčí a suché oblasti déle vysychají.

Údaje naznačují, že tento fakt je způsoben celou řadou faktorů, včetně regulace vodních toků, klimatickými změnami způsobenými zásahy člověka i přirozenými klimatickými cykly. Studie, zveřejněná 17. května v časopisu Nature mimo jiné uvádí, že jednou z hlavních příčin vysychání suchých oblastí je čerpání podzemních vod pro potřeby zemědělství.

Zdroj: novinkykosmonautiky.blogspot.com, foto: NASA. Doporučené odkazy: NASA Satellites Reveal Major Shifts in Global Freshwater; Emerging trends in global freshwater availability