Skryté pohledu

Na snímku týdne ESO je střed galaxie NGC 5643. Tato galaxie leží ve vzdálenosti asi 55 milionů světelných let od Země v souhvězdí Vlka (Lupus) a je to tzv. Seyfertova galaxie. Seyfertovy galaxie mají velmi svítivá centra, která občas bývají obklopena a zakryta oblaky prachu a mezigalaktického materiálu. Ovšem předpokládá se, že jsou napájena materiálem, který padá do supermasivní černé díry.

TIP:   Fosfor je jedním ze základních kamenů života. Jak se ale dostal na ranou Zemi?

Z toho plyne, že může být docela těžké pozorovat aktivní centrum Seyfertovy galaxie. U NGC 5643 ještě hraje roli další komplikace: je hodně natočena (má vysokou inklinaci), takže je obtížné pozorovat její vnitřní pochody.

Vědci ale použili radioteleskop ALMA a archivní data z přístroje MUSE na dalekohledu ESO/VLT a vytvořili tento pohled na NGC 5643 – hezky kompletní s energetickým výtryskem ionizovaného plynu, který proudí do okolí. Tento impresivní výtrysk je dvoustranný, na obou stranách galaxie, a je tvořen materiálem, který je vyvrhnut z akrečního disku kolem supermasivní černé díry v centru NGC 5643.

Díky kombinaci dat z dalekohledů ALMA a VLT vidíme, že centrální část galaxie má dvě rozdílné složky: spirální rotující disk (na obrázku znázorněný červenou barvou), který se skládá z chladného molekulární plynu detekovaného v záření molekuly oxidu uhelnatého, a výtrysk, který je sledovatelný díky záření ionizovaného kyslíku a vodíku (modro oranžové odstíny) a který je kolmý na vnitřní centrální disk.

Zdroj: ESO, foto: ESO/A. Alonso-Herrero et al.; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)